3. december: Lene Hansen – Københavns Universitet

3. december: Når billeder bliver til sikkerhedspolitik

KU's Alumneforening har bedt forskere fra Københavns Universitet om at fortælle om et af deres aktuelle forskningsprojekter. Det er tilsammen blevet til de 24 låger i årets forskningsjulekalender, hvor du kan læse om alt fra plantebiologi til præsident Barack Obama.

I dagens låge fortæller professor Lene Hansen fra Institut for Statskundskab om et af sine forskningsprojekter.

Det visuelles evne til at påvirke den sikkerhedspolitiske dagsorden

Jeg arbejder i min forskning med, hvordan sikkerhedspolitiske beslutninger skabes, og hvordan politikere og medier præsenterer krige og konflikter. Tidligere har jeg set på, hvordan forskellige måder at beskrive krigen i Bosnien på dannede baggrund for konkurrerende politikker i Europa og USA i 1990'erne. Hvis krigen blev set som en Balkan-krig, så man den også som drevet af etnisk had, der gik tilbage adskillige århundreder. Vesten skulle derfor holde sig på sikker afstand. Hvis krigen derimod var et folkemord rettet mod den muslimske befolkning, så var der et moralsk krav om, at Vesten greb ind.

I mit nye forskningsprojekt ser jeg på, hvordan billeder er med til at påvirke sådanne beskrivelser og i nogle tilfælde bliver selve konfliktens omdrejningspunkt. Muhammed-sagen var et stort chok for de fleste danske medier og politiske aktører, og den gjorde klart, at billeder, som er produceret i en bestemt kontekst, har et sprængfarligt potentiale, når de mobiliseres af nye lokale og globale aktører.

Fotografierne fra Abu Ghraib er et andet eksempel på det visuelles evne til at påvirke den sikkerhedspolitiske dagsorden. Der er skrevet meget lidt om billeder og sikkerhedspolitik, så her ligger der både en teoretisk udfordring og et behov for at få lavet aktuelle, konkrete analyser.

Sammen med Rebecca Adler-Nissen som er adjunkt og min kollega på Institut for Statskundskab vil jeg i foråret 2013 gå i gang med et projekt, hvor vi vil undersøge, hvordan diplomater forsøger at løse kriser, der opstår, når billeder fra et land leder til konflikter i et andet, som det eksempelvis skete i september i år, hvor videoen ”Innocence of Muslims” førte til drabet på den amerikanske ambassadør i Libyen.

Læs mere

Mød også

I morgen kan du i KU's forskningsjulekalender 2012 møde Dan Zahavi fra filosofi, der blandt andet stiller spørgsmålet: Er vi den samme fra fødsel til død?