19. december: Jørgen S. Nielsen – Københavns Universitet

19. december: Skal det offentlige rum være religiøst neutralt?

Alumneforeningen Kubulus har bedt forskere fra Københavns Universitet om at fortælle om et af deres aktuelle forskningsprojekter. Det er tilsammen blevet til de 24 låger i årets forskningsjulekalender, hvor du kan læse om alt fra plantebiologi til præsident Barack Obama.

I dagens låge fortæller professor Jørgen S. Nielsen leder af Center for Europæisk Islamisk Tænkning om et af sine forskningsprojekter

Det sekulære og religiøse i strid i Europa

Frankrig har forbudt tydelige religiøse symboler i skolen og religiøst begrundet ansigtstildækning i det offentlige. I Belgien har man tilsluttet sig det sidste. I Schweiz blev minareter på moskeer forbudt ved en folkeafstemning. I Kosovo forbød man også hovedtørklæder, et forbud der stædigt holdes fast ved i mange skoler trods det, at forbuddet flere gange er kendt grundlovsstridigt. I Italien blev en klage over kors i skoleværelser anket helt til den Europæiske Menneskeretsdomstol i Strasbourg, før den endeligt blev underkendt. Spændingerne er ikke ukendt i Danmark, se bare på debatter (eller er det skænderier?) om ’burka-forbud’, moskebyggeri, homoægteskaber mm.

Hvad foregår der?

Det drejer sig om symptomer på indviklede og følsomme forhold mellem det sekulære og religiøse, som udfordres på forskellig vis overalt i Europa. Muslimer og islam er ofte, hvor skoen mest oplagt klemmer, men det strækker sig meget videre omkring.

Det var for at prøve at se nærmere på dette, at det europæiske forskningsprojekt ’Religare’ begyndte sit arbejde for tre år siden og nu er i færd med at aflægge rapport til EU Kommissionen. Projektets tretten deltagende institutioner dækker ti lande, fra Tyrkiet over Bulgarien, Italien, Spanien, Tyskland, Holland, Belgien og Frankrig til England og Danmark. Blandt os har vi haft eksperter i jura, samfundsvidenskaberne, filosofi, islam, religionsstudier og statskundskab.

Fokus på fire områder

Emnet viste sig at være så omsiggribende, at vi blev enige om at afprøve det i fire fokuserede områder: Familieret, arbejdsmarkedet, det offentlige rum, og statsstøtte til religioner. Ganske hurtigt, en ad gangen:

- Hvor megen pluralisme er der plads til i europæiske retssystemer? Hvor går grænserne i den internationale privatret, og hvordan tager man hensyn (eller skal man?) til varierende forståelser af hvad, der udgør en familie? Har religionerne noget at skulle have sagt, eller skal de blande sig udenom?

- Hvad sker der, når lovgivning imod diskrimination i praksis truer med at blive fanget i egne spændinger? Hvor langt ind i religiøse organisationer (i nogle lande kan det dreje sig om, f.eks. børnehaver og hospitaler) må man gennemtvinge ligestilling mellem kvinder og mænd? Hvor langt kan man forlange religiøse hensyn på en almindelig arbejdsplads?

- Kan det forlanges, at det offentlige rum skal være religiøst neutral – og hvor ligger det rum? Gaden? Offentligt tilgængelige bygninger? Skoler? Ministerier? Men når nu det offentlige rum stadigvæk præges af kristne helligdage?

- Er det i orden, at staten aktivt støtter flertalsreligionen i nogle lande, men ikke mindretallene? Kan vi forvente ligebehandling? Og betyder det, at alle skal behandles på samme måde, eller kan man tale om forskellig, men ligeværdi behandling?

Som en del af det danske bidrag til projektet blev atten ledende danske personligheder interviewet om deres meninger. Analysen er blevet udgivet af Niels Valdemar Vinding og Lisbet Christoffersen.

Læs mere

Mød også

I morgen kan du i KU's forskningsjulekalender 2012 Klemens Kappel, der blandt forsker i videnskabens særlige rolle i det liberale demokrati.