12. december: Jens Normann Jørgensen og Andreas Stæhr – Københavns Universitet

12. december: "En ornlig syg gangstar"

Alumneforeningen Kubulus har bedt forskere fra Københavns Universitet om at fortælle om et af deres aktuelle forskningsprojekter. Det er tilsammen blevet til de 24 låger i årets forskningsjulekalender, hvor du kan læse om alt fra plantebiologi til præsident Barack Obama.

I dagens låge fortæller Jens Normann Jørgensen og Andreas Stæhr fra Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab om et af deres aktuelle forskningsprojekter.

AMAGER-PROJEKTET - Sprog hos børn og unge i superdiversiteten

Siden januar 2009 har Amager Fælled Skole i København været omdrejningspunkt for et større projekt om sprog hos børn og unge. I projektet studerer vi sprogbrugen hos skoleelever på forskellige klassetrin (7-9 kl., 4 kl. og 0-9 kl.). Projektets formål er at forstå hvordan sprogtræk og sprognormer tilegnes, udvikles, vurderes og bruges af børn og unge i forskellige hverdagssammenhænge.

Vi interesserer os for sprogbrugen gennem hele dagen, ikke kun i skolen i timer og i frikvarterer, men også i fritiden (klubber etc.), på arbejde, til sportsaktiviteter, derhjemme og når de færdes på forskellige sociale netværkssider på internettet.

Projektets data består ud over etnografiske observationer af lyd- og videooptagelser fra disse forskellige sammenhænge. Desuden indsamler vi samtaler med og mellem børn og unge, herunder lydoptagelser deltagerne selv foretager. Vi foretager også sprogholdningsundersøgelser og indsamler forskellige former for skriftligt materiale i form af stile og interaktioner på Facebook. Derved slutter vores projekt sig til en nutidig sociolingvistisk tradition der kombinerer etnografiske og nærsproglige iagttagelser.

En helt ny forståelse

Blandt de foreløbige resultater er en helt ny forståelse af hvordan skolelever meget aktivt forholder sig til og bruger sprog. Eleverne har – som unge generelt i senmoderne superdiverse miljøer (se faktaboks) – kendskab til forskelligt sprog, og de møder en højere grad af sproglig diversitet i deres hverdag end skoleelever gjorde for bare tyve år siden. Det betyder ikke at elevernes sproglige kompetencer forringes, eller at eleverne bruger alle de sproglige træk de har til rådighed, på tilfældig vis.

Vores resultater viser derimod at eleverne udvikler en sikker fornemmelse for hvordan de kan tale til hvem hvornår. I deres hverdag navigerer de unge mennesker mellem forskellige normer for sprogbrug. De møder forskellige normer fra samfundet i almindelighed, fra skolen i særdeleshed, fra deres forældre - og fra hinanden. Det er typisk for nutidens unge at de udvikler en sikkerhed i at tilpasse deres sprog til den enkelte situation.

Figur 1: Dette er et eksempel på sproglig normativitet blandt unge på Facebook. Mere specifikt omhandler det rettigheder for sprogbrug. Vi ser her hvordan bestemte ord (”shark”, som er arabisk og betyder ”hår”) er tilknyttet bestemte værdier og relationer til bestemte personer. Rasmus’ brug af ordet ”shark” bliver ikke opfattet som autentisk. Hans overdrevne ortografiske repræsentation af ”shaaarrkkk” og hans brug af emotikons vidner om at han godt er klar over dette. Bemærk den øvrige brug af emotikons, som indikerer den muntre ramme uddraget skal forstås i. 

Forskerholdet består af: Jens Normann Jørgensen, Amalie Wessberg, Andreas Stæhr, Astrid Ag, Emine Kader Akkaya, Janus Spindler Møller , Lamies Nassri, Lian Malai Madsen, Line Knoop Østergaard , Liva Hyttel-Sørensen, Martha Sif Karrebæk, Narges Ghandchi, Thomas Nørreby og Ulla Lundqvist.

Læs mere

Mød også

I morgen kan du i KU's forskningsjulekalender 2012 møde Thomas Riis, der blandt andet forsker i ophavsret på internettet.