14. december: Inger Sjørslev – Københavns Universitet

14. december: Spektakulære demonstrationer 

Alumneforeningen Kubulus har bedt forskere fra Københavns Universitet om at fortælle om et af deres aktuelle forskningsprojekter. Det er tilsammen blevet til de 24 låger i årets forskningsjulekalender, hvor du kan læse om alt fra plantebiologi til præsident Barack Obama.

I dagens låge fortæller Inger Sjørslev lektor ved Institut for Antropologi om et af sine forskningsprojekter.

Hvad handler det om, når man demonstrerer?

I de seneste år har jeg været optaget af at forstå demonstrationer i det offentlige rum som en særlig spektakulær kommunikationsform. Min interesse er vokset ud af mange års interesse for ritualer. Ritualerne har jeg mest arbejdet med i religiøse sammenhænge, men med forskningen i demonstrationsformer tager jeg min indsigt i ritualer med ud i et mere omfattende socialt, kulturel og politisk rum.

Er det et ritual, når de røde faner trækkes frem og man går i optog til Fælledparken for at markere arbejdernes internationale kampdag? Måske en slags, men det er vel først og fremmest politik? I mit antropologiske perspektiv er det ikke så let at sætte grænserne mellem ritual, tradition og politisk manifestation. 1. maj er blevet en tradition og en slags rituel genopførelse af begivenheder, der i et historisk lys har spillet en vigtig politisk rolle.

På tværs af kulturer og sociale og politiske sammenhænge

Men hvad med Det arabiske Forårs mange demonstrationer, som i dag er blodig politisk alvor? Og hvad med de hundrede tusinde der demonstrerede ved klimatopmødet i København? Hvilken betydning har denne form for manifestation af interesser, rettighedskrav, sociale og politiske mål og påpegninger af magtmisbrug eller magthaveres utilstrækkelighed?

Det forsker jeg i, med vægten på de kulturelle former og en forsigtig antagelse om, at den måde folk, hvorpå folk sætter deres kroppe i spil og betjener sig af markante materielle ting og symboler, gør, at det religiøse og det sekulære politiske i et teoretisk-analytisk perspektiv ikke ligger så langt fra hinanden.

Som metode bruger jeg deltagerobservation, og jeg har gået med i demonstrationer med tusinder af mennesker og andre med meget få. Jeg sammenligner på tværs af kulturer og sociale og politiske sammenhænge, og som datamateriale bruger jeg i høj grad billeder, både egne og fra nettet. Det visuelt spektakulære er nemlig et vigtigt element i det at gå på gaden for at få opmærksomhed.

Demonstration i Malmø i 2008 under Det sociale Topmøde.

Læs mere

Læs mere om forskningen på Institut for Antropologi her.  

Mød også

I morgen kan du i KU's forskningsjulekalender 2012 møde Nadja Ausker, der blandt andet forsker i religiøsitet hos kræftramte.