21. december: Ib Bygbjerg og Henrik Ullum – Københavns Universitet

21. december: Mangel på blod i Afrika

Alumneforeningen Kubulus har bedt forskere fra Københavns Universitet om at fortælle om et af deres aktuelle forskningsprojekter. Det er tilsammen blevet til de 24 låger i årets forskningsjulekalender, hvor du kan læse om alt fra plantebiologi til præsident Barack Obama.

I dagens låge fortæller Henrik Ullum postgraduat klinisk lektor ved Institut for Klinisk Medicin og Ib Bygbjerg professor ved Institut for International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi om deres forskning indenfor blodtranfusionsteknologi.

Blodtransfusion en central og uundværlig del af et moderne sundhedsvæsen - også i u-lande

Omkring 80% af verdens befolkning bor i udviklingslandene, men kun 45% af de 80 millioner bloddonationer der gives om året på verdensplan sker i u-lande, hvilket fører til et underskud i udbuddet af blod på omkring 40 millioner om året.

I Afrika er blodtransfusion oftest udløst af en akut livstruende sygdom som malaria, blødning efter fødsel og ulykker. I mange tilfælde dør patienter på grund af manglende mulighed for blodtransfusion. Et andet stort problem er komplikationer til transfusionsbehandling, hvor systemer til at monitorere og forebygge komplikationer er mangelfulde. Retningslinier for blodtransfusion i Afrika er næsten udelukkende baseret på forskning i velhavende lande i Europa og Nordamerika. Denne dokumentation er ofte uhensigtsmæssig i udviklingslande, og der er en stor mangel på forskning i blodtransfusion fra Afrika.

Vi uddanner fremtidens afrikanske forskere

T-REC er et EU-støttet internationalt konsortium af akademikere og behandlere, der ønsker at forbedre blodtransfusion i hele Afrika med udgangspunkt i projekter udgående fra Ghana og Zimbabwe.

T-REC finansierer fire afrikanske ph.d.projekter fra Ghana og Zimbabwe om prioriterede emner i forbindelse med blodtransfusion i Afrika. Det langsigtede formål med T-REC ph.d.-uddannelsen er at uddanne eksperter, der kan blive fremtidens afrikanske ledere i transfusions forskning. De ph.d. studerende blev udvalgt for deres evner og entusiasme til at udvikle en langsigtet forskerkarriere i blodtransfusion.

Ib Bygbjerg og Henrik Ullum har indgået partnerskab med 2 ph.d.-studerende fra Ghana, Lucy og Francis om følgende 2 forskningsprojekter:

1. Hvordan får man bloddonorer til at komme igen

Lucy Asamoah-Akuoko der indtil for kort tid siden var chef i Ghanas største blodbank skal nu bruge de næste 3-4 år af sit liv på forskning for at skaffe en sikrere og mere stabil blodforsyning. I Ghana kommer omkring 70% af bloddonationer fra såkaldte erstatningsdonorer. Det er familiemedlemmer eller venner til transfusionskrævende patienter, der skal donere for at erstatte det blod patienten har brugt. I gruppen af erstatningsdonorer er der dog en skjult gruppe af betalte donorer, der for penge donerer blod til erstatning. Nye erstatningsdonorer er under et hårdt pres for at donere og har en forhøjet risiko for at bære og dermed overføre hiv, hepatitis eller syfilis. En vej til højere sikkerhed er at få både erstatningsdonorer og frivillige ubetalte donorer til at donere flere gange. Og netop identifikation af motiverende og hæmmende faktorer for gentaget bloddonation i en Afrikansk kontekst er emnet for Lucy Asamoah-Akuokos ph.d. projekt.

2. Syfilis er hyppigt blandt Afrikanske bloddonorer

Syfilis er på med over 12 millioner tilfælde årligt et globalt overset problem. I Ghana er omkring 4,5% af testede bloddonorer positive for syfilisantistoffer. Der er dog en meget stor del af Ghanas blodbanker, der ikke syfilistester, ligesom der ikke er fælles retningslinjer for, hvordan der testes og hvordan syfilispositive donorer håndteres. Problemet omkring syfilis kompliceres yderligere af at tropesygdommen Yaws resulterer i antistoffer mod syfilis. Francis Sarkodie der før han blev ph.d. studerende var laboratoriechef i Ghanas næststørste blodbank skal undersøge hvordan der testes for syfilis i Ghanas mange blodbanker. Samtidig skal han undersøge hvor godt de forskellige tests virker lokalt og hvor meget Yaws bidrager til den høje forekomst af syfilis antistoffer blandt Ghanesiske bloddonorer.

Bloddonor i Ghana

Mød også

I morgen kan du i KU's forskningsjulekalender 2012 møde Anne Mette Thorhauge, der blandt andet forsker i kommunikation og computerspil.