8. december: Helle Porsdam – Københavns Universitet

9. december: Copyright, kreativitet og kulturarv

Alumneforeningen Kubulus har bedt forskere fra Københavns Universitet om at fortælle om et af deres aktuelle forskningsprojekter. Det er tilsammen blevet til de 24 låger i årets forskningsjulekalender, hvor du kan læse om alt fra plantebiologi til præsident Barack Obama.

I dagens låge fortæller professor (MSO) Helle Porsdam fra SAXO om et af sine aktuelle forskningsprojekter.

Hvad betyder digitaliseringen af tekster, musik og billeder?

CULTIVATE er et internationalt forskningsprojekt, der skal afklare forholdet mellem copyright, kreativitet og kulturarv i lyset af de seneste års eksplosive udvikling i mulighederne for digitalisering og massedistribution af tekster, billeder og musik.

Den stadig stigende digitalisering udvider horisonten af kreative muligheder og lægger derved pres på levedygtigheden og anvendeligheden af retlige ordninger konstrueret til en analog verden. Kulturarvsinstitutioner er her væsentlige aktører i de nye digitale informationsinfrastrukturer, men har hidtil stort set været i periferien af ophavsretten debat.

Ved at anerkende kulturarvsinstitutionernes skelsættende rolle i at gøre kulturen tilgængelig og fremelske ny kreativitet, stiller forskningsprojektet CULTIVATE spørgsmålet: Hvad er, og hvad burde være slægtskab mellem kreativitet, kulturarvsinstitutioner og ophavsret.

Udover forskere fra universiteterne i Uppsala, London, Utrecht, Island og København har projektet deltagelse af flere kulturinstitutioner som eksterne partnere, blandt andre Det Kongelige Bibliotek og Nationalmuseet i Danmark og British Library og Tate Modern i Storbritannien.

CULTIVATE-projektet startede i juli 2010 og fortsætter til juli 2013 og er en del af EU’s HERA Joint Research Programme under temaet ‘Humanities as a Source of Creativity and Innovation’.

Mød også

I morgen kan du i alumneforeningens forskningsjulekalender 2012 møde Lisbeth Rosager Poulsen, der blandt andet forsker i plantebiologi.