4. december: Dan Zahavi – Københavns Universitet

4. december: Hvad er et selv?

KU's Alumneforening har bedt forskere fra Københavns Universitet om at fortælle om et af deres aktuelle forskningsprojekter. Det er tilsammen blevet til de 24 låger i årets forskningsjulekalender, hvor du kan læse om alt fra plantebiologi til præsident Barack Obama.

I dagens låge fortæller professor Dan Zahavi, leder af Danmarks Grundforskningsfonds Center for Subjektivitetsforskning om et af sine forskningsprojekter.

Udviklingspsykologiske perspektiver på selvet

Hvad er et selv? Er det noget virkeligt eller blot illusorisk? Er man den samme fra fødsel til død? Kan radikale skift i ens værdier og overbevisninger forandre en så meget, at man bliver en anden? Kan man være et selv alene, eller kun sammen med andre som del af et fællesskab?

Umiddelbart kan spørgsmål af denne art måske virke noget abstrakte, men i virkeligheden er der tale om spørgsmål, som ikke blot i århundreder har optaget filosoffer, og som også vil være af umiddelbar eksistentiel relevans for de fleste mennesker. Det er også spørgsmål af betydning for en lang række empiriske discipliner.

Tænk blot på spørgsmål af typen, Hvornår i barnets udvikling dannes selvet? Kan lidelser som skizofreni eller Alzheimers svække eller helt ødelægge ens selv-identitet? I hvilket omfang er stabiliteten og ekstensionen af ens selv kulturelt variabel?

Selvet er et komplekst undersøgelsesfelt og samtidig med at man som filosof kan lære meget ved at inddrage den empiriske forskning, er der også noget tilfredsstillende ved at se, at ens filosofiske analyser af f.eks. selvbevidsthed kan være af relevans for empiriske forskere, såsom psykiatere og udviklingspsykologer.

Læs mere

Mød også

I morgen kan du i KU's forskningsjulekalender 2012 møde Bente Klarlund, der blandt andet fortæller om effekterne ved fysisk aktivitet.