6. december: Bo Elberling – Københavns Universitet

6. december: Endestation for kvælstof på godt og ondt

Alumneforeningen Kubulus har bedt forskere fra Københavns Universitet om at fortælle om et af deres aktuelle forskningsprojekter. Det er tilsammen blevet til de 24 låger i årets forskningsjulekalender, hvor du kan læse om alt fra plantebiologi til præsident Barack Obama.

I dagens låge fortæller professor Bo Elberling fra Institut for Geografi og Geologi om et af sine forskningsprojekter.

Danske mosers bidrag til drivhusgasbudgettet

En tværvidenskabelig forskningsgruppe fra Københavns Universitet har de sidste 5 år forsøgt at kombinere en række nye metoder til at bestemme hvilken rolle bl.a. planter spiller i forståelsen af hvilke drivhusgasser, der kan udveksles med atmosfæren. På det seneste har fokus været på lattergas i Maglemosen ved Vedbæk, hvor nitrat dels frigives ved nedbrydning af mosens kulstofpulje og dels tilføres fra omkringliggende marker. Hovedparten af denne nitrat omsættes (reduceres) – godt for vandmiljøet  - men hvad med drivhusgasbudgettet?

Projektets fokus har været at forstå og kvantificere de koblede processer i jordmiljøet, som følge af naturlige variationer i vandstand og biologisk aktivitet, som er styrende for frigivelsen af drivhusgasser fra jordoverflade. I felten er der bl.a. benyttet et fuldautomatisk gaskammersystem, samt fiber-optiske iltsensorer og mikroelektroder.

Hvilken rolle spiller planterne?

Vi kan konstatere at planternes rolle afhænger meget af hvilke plantearter, der findes, hvilket igen hænger sammen med naturlige variationer i bl.a. vandstand. Hvor der er mest vådt, findes græsser med et internt transportsystem i planten, som er en forudsætning for at planten kan transportere ilt ned til rødderne.

Det betyder på den ene side, at planterne betinger en mere iltrig zone i rodzonen end forventet og samtidig kan virke som et sugerør for gastransport mellem jorden og atmosfæren. Disse skift i ilttilgængelighed er helt afgørende for både produktion og oxidation af lattergas og metan - men altså også transport af disse drivhusgasser til atmosfæren.

Måling i en relevant skala

Den vigtige take home message er: at disse processer skal måles i den relevante skala. For eksempel kan indholdet af ilt variere fra 0-100 % mætning indenfor en afstand af 1 mm og desuden kan et iltforbrug ved en rodspids være så hurtigt, at ilt ikke kan måles i blot en afstand af 1 mm. Dette viser, at processer skal kvantificeres i denne mikroskala. Dette er en spændende udfordring, specielt under realistiske feltforhold.


Læs mere

  • Elberling, B., Askaer, L., Jørgensen C.J., Kühl, M., Joensen, H.P., Glud R.N. & Hansen, B.U. (2011) Linking Soil O2, CO2, and CH4 Concentrations in a Wetland Soil: Implications for CO2 and CH4 Fluxes. Environmental Science & Technology 45, 3393–3399.
  • Elberling, B., Kühl, M., Glud, R.N., Jørgensen, C.J., Askaer, L., Joensen, H.P., Liengaard, L.L.H. (2012) Methods to assess high-resolution subsurface gas concentrations and gas fluxes in wetland ecosystems. Book Chapter “Methods of Soil Analysis (Soil Science Society of America Book Series), volume title "Methods in Biogeochemistry of Wetlands" (in press).
  • Jørgensen C. J., Struwe, S., & Elberling, B. (2012) Temporal trends in N2O flux dynamics in a Danish wetland – effects of plant-mediated gas transport of N2O and O2 following changes in water level. Global Change Biology 18, 210–222.

Mød også

I morgen kan du i KU's forskningsjulekalender 2012 møde Mette Birkedal Bruun, der netop er udnævnt til årets underviser på Københavns Universitet.