18. december: Epokegørende ny røntgen-scanning af fødevarer – Københavns Universitet

18. december: Epokegørende ny røntgen-scanning af fødevarer

Alumneforeningen Kubulus har sat fokus på forskningen på KU og bedt en række forskere og en tidligere universitetshistoriker om at fortælle om aktuelle forskningsprojekter. Det er tilsammen blevet til de 24 låger i årets forskningsjulekalender, hvor du kan læse om alt fra naturmedicin til nanoscience.

I dagens låge kan du læse om ny røntgen-scanning, der kan hjælpe på højere kvalitet og fødevaresikkerhed.

Røntgen-scanning af fødevarer skal sikre høj kvalitet 

Professor Robert Feidenhans'l har fået en stor bevilling på knapt 20 mio. kr. fra Det Strategiske Forskningsråd til et projekt om epokegørende ny røntgen-scanning af fødevarer.

Højere kvalitet og fødevaresikkerhed kræver til stadighed udvikling af nye og effektive teknikker, der også undersøger den indre del af produkterne. Almindelig kontrol er langt fra tilstrækkelig, da man kun inspicerer overfladen af produkterne. Med traditionel røntgen scanning kan man gennemlyse et produkt, selv når det er i en emballage, men scanningen kan ikke skelne kontrastforskelle fra for eksempel bløde fremmedlegemer.

"Vi vil udvikle nye røntgen-teknologier, som er velegnede til bløde materialer. Det betyder f.eks. at disse teknikker gør det muligt at få nye kontrast-mekanismer til at skelne genstande, der har samme røntgen absorptionsegenskaber, men for eksempel forskellig mikrostruktur. På den måde vil man kunne finde bløde fremmedlegemer som døde fluer og andre insekter, papir og plastik i specielt kød, fisk, korn, brød og mælkeprodukter", fortæller Robert Feidenhans'l, der er professor på Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet.

Fremmedlegemer er ikke det eneste, de nye teknikker vil kunne bruges til. Men vil også kunne få information om, hvordan fødevaren er opbygget og opklare strukturen og sammensætningen af fibre og fedtsyrer.

"Det at udvikle denne røntgenteknik både med hensyn til opsporing af fremmedlegemer og kvalitet af selve varen vil være med til få den danske fødevareindustri med helt i front", siger Robert Feidenhans'l, der påpeger, at den nye røntgenteknik vil være til stor gavn for forskningen, og det er netop det anvendelige, der er hensigten med bevillingen.

Projektet er et samarbejde med blandt andet det Biovidenskabelige Fakultet, dataloger fra DTU, elektronikvirksomheder og en række virksomheder indenfor den danske fødevareindustri.

Læs mere om projektet her.

Mød også

I morgen kan du i Kubulus' forskningsjulekalender 2011 møde Morten Bo Madsen, der giver et bud på, om der nogensinde har været vand på Mars.