16. december: Rasmus Fensholt – Københavns Universitet

16. december: Udnyttelse af globale naturressourcer 

Alumneforeningen Kubulus har sat fokus på forskningen på KU og bedt en række forskere og en tidligere universitetshistoriker om fortælle om aktuelle forskningsprojekter. Det er tilsammen blevet til de 24 låger i årets forskningsjulekalender, hvor du kan læse om alt fra naturmedicin til nanoscience.

I dagens låge fortæller Rasmus Fensholt, Lektor på Institut for Geografi og Geologi om sin forskning i naturressourcer.

Satellitter til Jord Observation 

Forskning i brugen af satellitter der observerer vores jordklode (Jord Observation) kan gøre os klogere på væsentlige spørgsmål om menneskets udnyttelse eller overudnyttelse af globale naturressourcer som vand og plantevækst.

I modsætning til den gængse opfattelse peger nyere videnskab baseret på brugen af satellitbilleder i retning af, at jordens tørre områder globalt set er karakteriseret ved en stigende plantevækst gennem de sidste 30 år. Det er dog ikke på nuværende tidspunkt klart, hvad der kan forklare denne stigning: Det kræver yderligere satellitbaserede analyser at afdække hvorvidt grunden er, at stadigt stigende arealer i tørre områder overgår til opdyrkede arealer pga. befolkningstilvækst, eller om der i højere grad er tale om klimadrevne ændringer.

Med en forbedret forståelse af regionale forskelle kan man imødegå fremtidige klima ændringer i disse områder. Områder, som udgør godt 40% af vores jordoverflade, og huser en tredjedel af den globale befolkning. Dette er et forskningsprojekt som mit forsker-team i samarbejde med forskere ved NASA i USA skal arbejde på gennem de kommende 4 år.

Du kan læse mere om Rasmus Fensholts forskningsprojekter her.

Mød også

I morgen kan du i Kubulus' forskningsjulekalender 2011 læse mere om et af Københavns Universitets nye grundforskningscentre.