20. december: Peter Birch Sørensen – Københavns Universitet

20. december: En velfærdskonto til alle voksne danskere

Alumneforeningen Kubulus har sat fokus på forskningen på KU og bedt en række forskere og en tidligere universitetshistoriker om at fortælle om aktuelle forskningsprojekter. Det er tilsammen blevet til de 24 låger i årets forskningsjulekalender, hvor du kan læse om alt fra naturmedicin til nanoscience.

I dagens låge kan du møde Peter Birch Sørensen, professor i økonomi

Velfærdskonti - Et bidrag til løsningen af velfærdsstatens finansieringsproblem?

I moderne velfærdsstater og ikke mindst i Danmark bliver en stor del af den enkelte borgers skattebetaling ført tilbage til skatteyderen selv hen over livsløbet, da vi næsten alle på et tidspunkt modtager overførsler såsom børnepenge, SU, efterløn, dagpenge osv. Den del af skatten, som i realiteten er penge, vi betaler til os selv hen over livet, bidrager ikke til at omfordele købekraft fra personer med høje til personer med lave livsindkomster. Alligevel har disse skatter og overførsler en uheldig tendens til at få os til at arbejde mindre.

Forskningsprojektet viser, hvordan man kan undgå denne uheldige effekt på arbejdsudbuddet og alligevel kan omfordele fra høje til lave livsindkomster. Det kan ske ved at give hver voksen borger en "velfærdskonto", der synliggør sammenhængen mellem det man betaler, og det man får fra det offentlige. En del af skatten erstattes af et obligatorisk bidrag til den individuelle velfærdskonto, som så debiteres, når man modtager visse offentlige overførsler. Hvis der er overskud på kontoen, når man når pensionsalderen, får man udbetalt overskuddet i tillæg til den almindelige folkepension. Er der underskud på kontoen, er man stadig sikret den almindelige pension.

Projektet sandsynliggør på grundlag af danske data, at et sådant system med velfærdskonti kan udformes, så ingen stilles ringere end i dag, mens en stor del stilles bedre. Det skyldes, at systemet tilskynder den enkelte til at arbejde mere og til at undgå at trække mere på de offentlige overførsler end højst nødvendigt.

Projektet er udført af professor Peter Birch Sørensen i samarbejde med professor Lans Bovenberg fra Tilburg University (Holland) og fuldmægtig Martin Ino Hansen fra Socialministeriet. Projektet har indtil videre ført til tre videnskabelige artikler i internationale fagtidsskrifter.

Mød også

I morgen kan du i Kubulus' forskningsjulekalender 2011 møde Nils Brünner fra LIFE, der forsker i behandlingen af brystkræft patienter.