1. december: Mikael Rothstein – Københavns Universitet

1. december: Religion i Borneos jungle 

Alumneforeningen Kubulus har bedt 23 forskere og en tidligere universitetshistoriker om at fortælle om et af deres aktuelle forskningsprojekter. Det er tilsammen blevet til de 24 låger i årets forskningsjulekalender, hvor du kan læse om alt fra naturmedicin til nanoscience.

I dagens låge fortæller Mikael Rothstein, lektor på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier om et af sine forskningsprojekter.

Religion blandt de sidste jægere og samlere i Sydøstasien

Jeg studerer religion blandt nogle af de sidste jægere og samlere i Sydøstasien, penan-folket fra Sarawak, malaysisk Borneo. Ingen har tidligere beskrevet disse menneskers verdensbillede og rituelle liv, og der er derfor tale om grundforskning. Arbejdet vanskeliggøres af to forhold; dels presses penanerne hårdt af en brutal tømmerindustri der ødelægger deres fysiske miljø, dels er de under massiv påvirkning af kristne missionærer, der ødelægger deres religion og sociale mønstre.

I lyset af denne situation arbejder jeg på at forstå tre ting:
1) Hvordan var penanernes religion inden missionærernes indtog, 2) På hvilken måde er penanernes traditionelle religion forbundet med deres fysiske miljø (regnskoven) og 3) Hvilke forandringer og tilpasninger er det man idag kan iagttage.

Disse undersøgelser fordrer feltarbejde, så jeg har tilbragt en del tid i Borneos regnskov. Da forholdet mellem mennesker og dyr spiller en central rolle, benytter jeg bl.a. ornitologi i mine undersøgelser. Jeg samarbejder med en engelsk lingvist, Peter Sercombe, og har haft stor hjælp af Carsten Callesen der som studerende deltog i flere ekspeditioner og bl.a. lærte sig penanernes sprog.

Læs mere

Mød også

I morgen kan du i Kubulus' forskningsjulekalender 2011 læse om banebrydende resultater inden for behandlingen af danske HIV-smittede.