6. december: Marie Højlund Roesgaard – Københavns Universitet

6. december: Hvordan opdrager man til globalisering?

Alumneforeningen Kubulus har sat fokus på forskningen på KU og bedt en række forskere og en tidligere universitetshistoriker om at fortælle om aktuelle forskningsprojekter. Det er tilsammen blevet til de 24 låger i årets forskningsjulekalender, hvor du kan læse om alt fra naturmedicin til nanoscience.

I dagens låge fortæller lektor Marie Højlund Roesgaard fra Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier om sin forskning.

Hvordan opdrager man til globalisering? Om at åbne døren og samtidig passe på hvad der kommer ind

I efterkrigstidens Japan har man siden slutningen af 50'erne haft undervisning i "moral" på skoleskemaet. Hvor det før var defineret som noget, der især angik den japanske stat og samfundet der, har vi med en revision i 2006 set bevægelser hen imod mere vægt på individets ansvar, på miljø og klima, på forholdet mellem Japan og resten af verden, på respekt for andre kulturer og forståelse for forskelligheder. En stor forandring i et land, hvis skolesystem ellers er kendt for grundig indlæring af basis-kundskaber og ensidigt fokus på japanske forhold.

Derfor ser man da også modsatrettede tendenser i revisionen. En erkendelse af, at visse problemer ikke kan løses nationalt (terrorisme, klima-problemer f.eks) har ført til øget åbenhed, mere viden om andre lande og større interaktion. Samtidig har bekymringen for at miste essentiel kultur ført til at man på visse punkter vender blikket indad og satser på traditionelle dyder og lokalsamfundets sammenhængskraft som redskab til at sikre national karakter og moral.

Min forskning afdækker dels at området er en fremragende illustration af globaliseringens to sider: det globale og det lokale, dels de praksisser der opstår, når nye ideer skal implementeres på et niveau, hvor frygten for at miste og håbet om gevinst ikke nødvendigvis er den samme som hos de, der udtænkte revisionerne. Døren går op, men hvem kommer ind?

Du kan læse mere om forskningen i Asien i profilmagasinet Asien Dynamics.

Mød også

I morgen kan du i Kubulus' forskningsjulekalender 2011 læse om et nyt forskningsprojekt om transatlantisk slavehandel.