13. december: Karl-Erik Frandsen – Københavns Universitet

13. december: Pest, kopper og plettyfus 

Alumneforeningen Kubulus har sat fokus på forskningen på KU og bedt en række forskere og en tidligere universitetshistoriker om at fortælle om aktuelle forskningsprojekter. Det er tilsammen blevet til de 24 låger i årets forskningsjulekalender, hvor du kan læse om alt fra naturmedicin til nanoscience.

I dagens låge fortæller Karl-Erik Frandsen, lektor på SAXO-instituttet om sin forskning i epidemier.

Køn, alder og epidemier i 1700-tallet

Min aktuelle forskning drejer sig meget konkret om at fastslå dødsårsagerne hos befolkningen på Sjælland og i Skåne i begyndelsen af 1700-tallet.

Østersøområdet blev i forbindelse med Den store nordiske Krig (1700-1720) hærget af krigshandlinger, sult og nød og mindst tre store epidemier: kopper, plettyfus og pest. Der er ingen tvivl om, at når udfaldet af krigen blev en reduktion af Sverige fra stormagt til småstat og til gengæld en dramatisk ekspansion af Rusland i Østersøområdet, så hang det sammen med epidemierne.

Pesten var ubetinget den værste sygdom. Den begyndte i det sydlige Polen i 1702 og sluttede samtidigt i Skåne og i Bremen i 1713, for aldrig mere at komme tilbage. Når pestens mortalitet blev særlig høj (ca. 50 % af Helsingørs befolkning i 1711), så skyldes det utvivlsomt de foregående epidemier af kopper og plettyfus.

Vor Frue sogn i København kan tjene som model for epidemiernes konsekvenser. Kildematerialet er særligt godt, fordi skriveren af kirkebogen fra 1. september 1709 var pålagt at indføre dødsårsagen og sygdomsforløbet ved hver enkelt begravelse.

Af figur 1 (se nedenfor) fremgår den københavnske befolknings lidelser mellem 1706 og 1711. På figur 2 (se nedendor) ses kopperne i 1709 at bevirke en stor overdødelighed af børn, tyfus-epidemien 1710 var lige så tydeligt præget af en høj dødelighed blandt voksne mænd, mens pesten (figur 3, se nedenfor) klart afslører en stor overdødelighed blandt voksne kvinder.

Min undersøgelse har vist, at der i et udvalg blandt de bevarede kirkebøger på Sjælland og i Skåne viser sig de samme mønstre, således at det er muligt at skelne mellem de tre epidemier ud fra en analyse af de begravedes alder og køn. 


Figur 1.


Figur 2.


Figur 3. Tallene på x-aksen er ugenumre.

Læs mere

Mød også

I morgen kan du i Kubulus' forskningsjulekalender 2011 møde Anna K. Jäger, der blandt andet forsker i naturmedicin og som har gjort nogle interessante fund i det nordlige Afghanistan.