12. december: Inge kryger – Københavns Universitet

12. december: Akupunktur, zoneterapi og mindfulness meditation

Alumneforeningen Kubulus har sat fokus på forskningen på KU og bedt en række forskere og en tidligere universitetshistoriker om at fortælle om aktuelle forskningsprojekter. Det er tilsammen blevet til de 24 låger i årets forskningsjulekalender, hvor du kan læse om alt fra naturmedicin til nanoscience.

I dagens låge fortæller Inge Kryger Pedersen, lektor på Sociologisk Institut/Institut for Folkesundhedsvidenskab om sin forskning i alternativ behandling.

Sundhedsstrategier i anvendelsen af alternative behandlingsformer

En stadigt voksende andel af den danske befolkning søger alternativ behandling. Behandlingsformer, som er udenfor den offentlige sygesikring og koster mange penge at benytte sig af. Samtidig er der ingen udbredt videnskabelig evidens for, at de virker helbredende på veldefinerede sygdomme.

Hvorfor har næsten halvdelen af den voksne befolkning på et eller flere tidspunkter i løbet af livet benyttet sig af behandlingsformer uden for det etablerede behandlingssystem? Spørgsmålet er omdrejningspunkt i et igangværende forskningsprojekt, som bidrager til at belyse sociale og kulturelle aspekter ved sundhed, sygdom, behandlingssystemer og optimeringsteknologier.

Projektet bygger på en tese om, at der under alternative behandlingsforløb opleves andre 'effekter' end dem, man undersøger i lægevidenskaben og i det konventionelle, offentligt støttede og evidensbaserede behandlingssystem. Men hvad er det så for nogen? Klienters kropslige oplevelser under forløb med akupunktur, zoneterapi eller mindfulness meditation er undersøgt ved interviews, observationer, klient- og behandlerdagbøger for at besvare spørgsmålet, om de oplevede virkninger kan bidrage til en nærmere forståelse af den stigende anvendelse.

Forskningsprojektet er støttet af bl.a. Forskningsrådet for Samfund og Erhverv (FSE) og udarbejdes sammen med Charlotte Baarts, lektor, ph.d., på Sociologisk Institut, i forskellige samarbejder med Reinhard Stelter (professor, ph.d., Institut for Idræt) og Matilde Høybye-Mortensen (forskningsassistent) henholdsvis Kristina Grünenberg (post doc.) og Vibeke Holm-Hansen (ph.d.-stip.), Sociologisk Institut. Foreløbig er publiceret seks peer-reviewede artikler, og flere artikler samt en bog er på vej.

Læs mere om forskningsprojektet her.

Mød også

I morgen kan du i Kubulus' forskningsjulekalender 2011 møde Karl Erik Frandsen, der blandt andet forsker i pest og andre epidemier.