9. december: Hans Raun Iversen – Københavns Universitet

9. december: Kirkeforskning i det 21. århundrede

Alumneforeningen Kubulus har sat fokus på forskningen på KU og bedt en række forskere og en tidligere universitetshistoriker om at fortælle om aktuelle forskningsprojekter. Det er tilsammen blevet til de 24 låger i årets forskningsjulekalender, hvor du kan læse om alt fra naturmedicin til nanoscience.

I dagens låge fortæller Hans Raun Iversen, lektor på Det Teologiske Fakultet om arbejdet på Center for Kirkeforskning.

Fra kirkernes kommunikationsformer til religionens udvikling i Danmark

Den 1. maj 2011 blev jeg leder for et nyt Center for Kirkeforskning. Det har til formål at udforske

  1. kristendommens og kirkernes praksis- og kommunikationsformer
  2. kirkernes institutionelle og samfundsmæssige vilkår
  3. kirkernes bidrag til det danske samfunds identitet og sammenhæng 
  4. religionens generelle udvikling i Danmark

I en bibliografi på centerets hjemmeside har vi opregnet flere hundrede bidrag til kirkeforskningen fra Det Teologiske Fakultet gennem de sidste 20 år. Opgaven er nu, at få forskningen til at spille bedre sammen - og samtidigt at sætte gang i nogle store nye, eksternt finasierede projekter. Jeg arbejder for tiden med tre sådanne projekter:

Fremtidens danske religionsmodel

9.-10. januar 2012 mødes 20 forskere fra fem fakulteter på KU og enkelte udefra for at belyse dagens og fremtidens danske religionsmodel fra alle mulige faglige vinkler. Der planlægges en fælles bog og en større ansøgning til forskningsrådene i foråret. Regeringens planer om en religionskommission gør projektet højaktuelt.

Salmesangen ved begyndelsen til det 21. århundrede

Sammen med tre kolleger er jeg på vej med et større empirisk kortlægning af salmesangen i og omkring danske kirker, som er i markant udvikling i disse år. Der følges op med en tværfaglige lærebog i hymnologi (salmekundskab) for præster og organister - og adjungeret professor Peter Balslev-Clausen vil sætte udviklingen ind i historisk sammenhæng gennem en større monografi. 

Lokal kirkeudvikling og lokale kirkestudier

Kirkelivet i folkekirkens sogne er under voldsom ændring. Sammen med ekstern lektor Mogens Mogensen studerer jeg både hovedlinjer og konkrete eksempler rundt omkring i landet. Vi sigter mod en bog, som samtidig skal fungere som en manual, der kan hjælpe de studerende til at gennemføre lokale kirkestudier som led i deres uddannelse. 

Mød også

I morgen kan du i Kubulus' forskningsjulekalender 2011 møde Christian Torp Pedersen, der er professor i hjertemedicin.