22. december: Giftige alger i danske farvande – Københavns Universitet

22. december:  Giftige alger i danske farvande

Alumneforeningen Kubulus har sat fokus på forskningen på KU og bedt en række forskere og en tidligere universitetshistoriker om fortælle om aktuelle forskningsprojekter. Det er tilsammen blevet til de 24 låger i årets forskningsjulekalender, hvor du kan læse om alt fra naturmedicin til nanoscience.

I dagens låge kan du læse om et af de nye forskningsprojekter på Københavns Universitet.

Identificering, monitorering og håndtering af fiskedræbende algeopblomstringer 

Forskere fra blandt andet Københavns Universitet har netop fået en stor bevilling på 17,2 millioner kroner fra Det Strategiske Forskningsråd til at identificere, monitorere og håndtere fiskedræbende algeopblomstringer i danske farvande.

Helt nye muligheder

Lektor Per Juel Hansen fra Marinbiologisk Sektion, Biologisk Institut, Københavns Universitet har store forventninger til det tværinstitutionelle samarbejde:

- Fiskedræbende algeopblomstringer er et alvorligt problem i vore farvande ikke mindst for opdrætterne. Med denne bevilling er det nu muligt for første gang at sætte fokus på overvågningen af disse alger og deres fiskedræbende giftstoffer. Projektet vil udvikle nye molekylære metoder til identifikation og måling af alger og giftstoffer, og derigennem styrke bedømmelsen af og risikovurderingen af gifte algeopblomstringer i danske farvande. Projektet skal også afsløre præcis, hvilken effekt algerne har på fiskene - og hvordan fisk eventuelt er i stand til at tilpasse sig de giftige alger. Hvis fisk virkelig kan tilpasses de giftige alger åbner det helt nye muligheder for fiskeopdræt i danske farvande, understreger Per Juel Hansen.

Projektet, der skal løbe over 5 år, går under navnet HABFISH projektet.

Du kan læse mere om forskningen på Biologisk Institut her.

Mød også

I morgen kan du i Kubulus' forskningsjulekalender 2011 møde professor Christian Kock, der fortæller om sin forskning i demokratiske debatter.