17. december: Danskerne elsker de gammeldags medier – Københavns Universitet

17. december: Danskerne elsker stadig de gammeldags medier

Alumneforeningen Kubulus har sat fokus på forskningen på KU og bedt en række forskere og en tidligere universitetshistoriker om at fortælle om aktuelle forskningsprojekter. Det er tilsammen blevet til de 24 låger i årets forskningsjulekalender, hvor du kan læse om alt fra naturmedicin til nanoscience.

I dagens låge kan du læse mere om et nyt forskningsprojekt om danskernes medievaner.

Ny undersøgelse om danskernes medieforbrug

Sociale medier som Facebook, blogs og Twitter er populære hos danskerne, men vi ser stadig tv, hører radio og benytter i det hele taget alle de andre gamle medier i stor stil. Faktisk opfatter danskerne de traditionelle massemedier som de centrale i deres medieforbrug. Det er konklusionen på en ny undersøgelse om danskernes medieforbrug, som professor Klaus Bruhn Jensen og adjunkt Rasmus Helles fra Københavns Universitet står bag.

- De traditionelle massemedier som tv og radio, der paradoksalt nok bliver dømt ude af de selvsamme massemedier, hver gang de omtaler fænomener som Facebook og andre sociale medier, tegner sig gennemsnitligt for den største andel af vores medieforbrug. Der er selvfølgelig forskel på, hvordan unge og ældre bruger medierne, men de traditionelle medier lever og har det godt ude blandt danskerne, forklarer professor Klaus Bruhn Jensen, som tilføjer, at vi danskere aldrig har set mere tv, end vi gør nu.

De gamle medier sætter dagsordnen

I analysen af danskernes medieforbrug skelner de to forskere mellem tre forskellige former for kommunikation: en til en-kommunikation som fx telefon, sms og chat; en til mange-kommunikation som tv og andre massemedier; og mange til mange-kommunikation som de sociale medier og internettet.

- Man har længe sagt, at den måde, vi deler information og kommunikerer på, forandrer sig fundamentalt i disse år. Og jo, det er indlysende, at der er kommet medier til, som tilbyder nye måder at kommunikere på, fx internettet, hvor vi alle sammen kan kommunikere med mange på en gang på kryds og tværs, siger Klaus Bruhn Jensen, men han påpeger samtidig:

- Det, vi kan se i den her undersøgelse, er, at udviklingen slet ikke er gået så hurtigt, som mange har troet og fortsat tror. De traditionelle måder at kommunikere på går ikke i glemmebogen, og de gamle massemedier sætter derfor stadig i meget stort omgang dagsordenen med deres en til mange-kommunikation. Sat på spidsen: vi kan alle komme til orde på blogs og andre steder på nettet i dag, men spørgsmålet er bare, om der er nogen, der lytter?

Du kan læse mere om det nye forskningsprojekt her.