8. december: Finn Tarp – Københavns Universitet

8. december: Er udviklingsbistanden nytteløs?

Alumneforeningen Kubulus har sat fokus på forskningen på KU og bedt en række forskere og en tidligere universitetshistoriker om at fortælle om aktuelle forskningsprojekter. Det er tilsammen blevet til de 24 låger i årets forskningsjulekalender, hvor du kan læse om alt fra naturmedicin til nanoscience.

I dagens låge fortæller Finn Tarp, professor på Økonomisk Institut om sin forskning i udviklingsbistand. 

Misbrug, inkompetence og dårligt lederskab - gør udviklingsbistanden virkelig mere skade end gavn?

Der går næppe en uge uden en eller anden form for dårlige nyheder om udviklingsbistanden og Afrikas økonomiske situation. Der gives eksempler på misbrug, inkompetence og dårligt lederskab. Dette har givet anledning til stor skepsis, om bistanden overhovedet har bidraget med noget positivt; og nogle mener endda, at bistanden gør direkte skade. Er man tilhænger af dette synspunkt, bør bistanden afskaffes. Men er der forskningsmæssigt belæg for sådanne betragtninger?

Svaret er nej. Kig først på den litteratur, som hævder, at bistanden er nytteløs. Der begås her fejl den ene gang efter den anden, som vi ikke ville tillade ved en elementær eksamen i økonometri. Vi fortæller vores studerende, at mangel på statistisk signifikans er "absence of evidence, not evidence of absence". For det andet har en række helt nye studier, som anvender flere af de mest moderne metoder, givet klare positive resultater.

Bistanden øger investeringer 

Denne forskning har fundet sted indenfor rammerne af Danida's program til forskning i udviklingsbistand. FN's institut for udviklingsøkonomi (UNU-WIDER) leder arbejdet, og jeg har som direktør for UNU-WIDER kunnet konstatere, at hvis man giver bistand på ca 25 dollar per person om året over en periode på 30-40 år, så øges vækstraten på længere sigt med ca 0,5%. Og hvordan det? Det sker, fordi bistanden øger investeringerne - både i fysiske og menneskelige ressourcer. Dette bidrager til økonomiske strukturforandringer, og til at fattigdommen bliver 6,5 procent point mindre, end den ellers ville være.

Verdensbankens cheføkonom, Justin Lin, bad mig for nylig linke disse resultater til hans blog. Dokumentationen for bistandens positive virkninger er overbevisende. Og dette passer, også selvom ingen kunne finde på at sige, at bistanden altid virker efter hensigten - men det kan man nu heller ikke sige om ret mange private og offentlige investeringer.

Mød også

I morgen kan du i Kubulus' forskningsjulekalender 2011 møde lektor Hans Raun Iversen, der fortæller om kirkeforskning i det 21. århundrede.