24. december: Ejvind Slottved – Københavns Universitet

24. december: Holbergs Brudeudstyrslegat

Alumneforeningen Kubulus har hver dag i december frem mod d. 24. sat fokus på forskningen på KU og bedt en række forskere og en tidligere universitetshistoriker om fortælle om aktuelle forskningsprojekter. Det er tilsammen blevet til de 24 låger i årets forskningsjulekalender, hvor du har kunnet læse om alt fra naturmedicin til nanoscience.

I dagens låge slutter tidligere universitetshistoriker på KU Ejvind Slottved dette års forskningsjulekalender med en historie om Holbergs Brudestykkelegat, som han selv var med til at uddele frem til 1988.  

"Bruden sad og syede 12 af hvert"

Ludvig Holberg, der døde i 1754, var de sidste 40 år af sit liv professor ved Københavns Universitet, først i metafysik, derefter latin og fra 1730 til sin død i historie og geografi. Han passede disse embeder upåklageligt, og efterlod sig ved siden af sine komedier og andre litterære værker et stadig læseværdigt videnskabeligt forfatterskab.

Men det er nok de færreste, der er klar over, at han også efterlod sig et brudeudstyrslegat, som Københavns Universitet forvaltede indtil 1988.

Hvorfor gjorde han nu det?

Et juridisk og praktisk arrangement 

En del af forklaringen var, at ægteskabets rolle på Holbergs tid i endnu højere grad end i dag, var et juridisk og praktisk arrangement, en kontrakt mellem de to ægtefæller om fællesskab i forsørgelsen af hinanden og af de børn, som måtte blive født i ægteskabet. Et fællesskab, hvortil begge parter bidrog, kvinden blandt andet med sit udstyr, der omfattede det linned, der skulle bruges og forskellige andre nødvendigheder.

Og da et liv som enlig for almindelige mennesker ikke var attraktivt, i lyset af det store arbejde og besvær der var forbundet med at opfylde almene behov som kost, husly, klæder osv. Behov der rent praktisk bedst kunne opfyldes i et ægteskab. Derfor var det et stort problem ikke at have råd til at gifte sig.

Så ægteskabet var en kontrakt om gensidig forsørgelse mellem brud og brudgom, hvor begge parter bragte noget med. For brudens vedkommende hendes udstyr, der blandt andet bestod af alt det linned osv., der skulle bruges i ægteskabet. Som man sagde i gamle dage: Bruden sad og syede 12 af hvert.

Dommer i Tamperretten 

Holberg har fået indsigt i dette gennem sit virke som dommer i Tamperretten, der var en særlig domstol for retstvister om trolovelse, ægteskab - herunder brudt ægteskabsløfte - fødsel i dølgsmål, hor og andre artige sager.

På Holbergs tid var Konsistorium ved Københavns Universitet Tamperret for Sjælland. Og Holberg har her set de fatale konsekvenser, det kunne få for en pige, f. eks. i form af en hævet forlovelse, hvis hun ikke havde råd til sit udstyr, hvad der fik ham til at testamentere et meget stort beløb til et Brudeudstyrslegat.

Renterne skulle hvert andet år gives i én samlet portion, Holberg har lagt vægt på, at legatet skulle være stort nok, til en ung dansk eller norsk pige, der ikke selv havde mulighed for at finansiere sit brudeudstyr. Han overlod det til Konsistorium at forvalte legatet.

500 ansøgere 

Det blev uddelt efter opslag i Politiken og Aftenposten i Oslo. Og når man slog sådan et legat op, til en ung pige, der ikke har råd til at blive gift, fik man mange ansøgning normalt omkring 500.

Holbergs ønske om at legatet skulle kunne mærkes blev opfyldt til det sidste, de sidste legatuddelinger var på mellem 15.000 og 20.000 kr.

Holbergs brudeudstyrslegat blev uddelt sidste gang i 1988, hvor en ændring af den danske fondslovgivning gjorde nødvendigt at afvikle legatet.


Ludvig Holberg (1684-1754) var den dominerende skikkelse i dansk åndsliv i 1700-tallets første halvdel. Og var professor ved Københavns Universitet fra 1714-1754. Han var Universitetets rektor 1735-1736 og blev året efter udpeget til forvalter af dets økonomi, et embede han varetog han indtil 1751. Holberg er i nutiden mest kendt for sine komedier, der stadig opføres, men hans omfattende forfatterskab rækker langt videre.

 
Konsistorium som Tamperret. Stik fra 1754.

Du kan få mere at vide om Holbergs Brudeudstyrslegat, konsistorium eller Tamperretten m.fl. i Universitetshistorisk Leksikon, som du finder her.

Alumneforeningen ønsker alle en rigtig glædelig jul
og et godt og lykkebringende nytår