10. december: Christian Torp-Pedersen – Københavns Universitet

10. december: Hjertestød og blodprop i hjernen 

Alumneforeningen Kubulus har sat fokus på forskningen på KU og bedt en række forskere og en tidligere universitetshistoriker om at fortælle om aktuelle forskningsprojekter. Det er tilsammen blevet til de 24 låger i årets forskningsjulekalender, hvor du kan læse om alt fra naturmedicin til nanoscience.

I dagens låge fortæller Christian Torp-Pedersen, professor i hjertemedicin om sin forskning i apopleksi - blodpropper i hjernen. Christian Torp-Pedersen leder også Forskningsgruppen heart.dk der i 20 år har beskæftiget sig med national og international hjerteforskning. 

Christian Torp-Pedersen fortæller nedenfor om forskningen i DC konvertering eller DC-stød, der er en effektiv måde til at afbryde visse hjerterytmeproblemer så som atrieflimren. Det såkaldte hjertestød kan dog, uden den rette behandling, øge risikoen for blodpropper i hjernen.

Risiko for apopleksi (blodprop i hjernen) efter hjertestød. Et landsdækkende registerstudie af 16,274 patienter med atrieflimren

DC kardiovertering (red. hjertestød) af aterieflimren er associeret med øget risiko for apopleksi (blodprop i hjernen). Risikoen vurderes lav hos patienter med kort atrieflimren varighed (mindre end 48 timer), som ofte kardioverteres uden beskyttende oral antikoagulations (AK)-behandling. Denne praksis er aldrig blevet dokumenteret. Vi undersøgte risiko for apopleksi efter DC-konvertering af atrieflimren med eller uden forudgående oral AK-behandling.

Metode

16,274 patienter udskrevet fra danske hospitaler efter første-gangs DC kardiovertering af atrieflimren, i perioden 2000 til 2008, blev identificeret fra Landspatientregisteret. Forudgående brug af oral AK-behandling blev identificeret fra Lægemiddelstatistikregisteret. 

Resultat

Figur 1 og 2 illustrerer den forhøjede risiko for apopleksi (blodprop i hjernen) hos patienter uden forudgående AK-behandling. Specielt i tiden umiddelbar efter DC-kardiovertering var risikoen høj, hazard ratio (HR), 2.43; 95 % CI 1.52 - 1.52) dag 0 til 30.   

Konklusion

DC kardiovertering (hjertestød) af atrieflimren uden forudgående AK-behandling er associeret med en høj risiko for apopleksi (blodprop i hjernen). Risikoen er højest i tiden umiddelbart efter DC kardiovertering.

Risiko for apopleksi, som hospitalisering eller dødsårsag, efter DC-konvertering, blev estimeret med ‘Cox proportional hazard' model.

 

Læs mere 

Mød også

I morgen kan du i Kubulus' forskningsjulekalender 2011 læse mere om forskningen i Ny Nordisk Hverdagsmad.