15. december: Nyt center for Communication and Computing – Københavns Universitet

15. december: Nye medier får nyt center på KU

Alumneforeningen Kubulus har sat fokus på forskningen på KU og bedt en række forskere og en tidligere universitetshistoriker om at fortælle om aktuelle forskningsprojekter. Det er tilsammen blevet til de 24 låger i årets forskningsjulekalender, hvor du kan læse om alt fra naturmedicin til nanoscience.

I dagens låge kan du læse om det nye tværfaglige forskningscenter Center for Communication and Computing, der bygger bro mellem to stærke fagtraditioner, den 'bløde' humanistiske og den 'hårde' datalogiske, som sammen skal bidrage til udviklingen af fremtidens kommunikationsplatforme.

Med indvielsen a Center for Communication and Computing samler KU forskning og uddannelse inden for nye medier og kommunikationsteknologier

Traditionelt har der været en skarp arbejdsdeling mellem teknologer og humanister, når det har handlet om udviklingen af nye kommunikationsplatforme. Dataloger og ingeniører har designet de nye systemer, og efterfølgende har kommunikations- og medieforskere studeret, hvordan folk bruger dem, og analyseret de samfundsmæssige konsekvenser. Men fremtidens it-løsninger kræver samarbejde på tværs af faggrænser.

- Med etableringen af Center for Communication and Computing på Københavns Universitet vil vi gerne gøre op med den traditionelle arbejdsdeling. De humanistiske forskere skal komme ind i billedet, allerede når idéerne udtænkes, og systemerne designes. Centret skal også danne ramme om den nye tværfaglige uddannelse 'Kommunikation og IT', der skal uddanne fremtidens mediedesignere, fortæller centerleder, professor Jørgen Bansler.

Tiltrækker både drenge og piger

Netop uddannelsen 'Kommunikation og IT' har på få år vist, at den kan noget af det, som Center for Communication and Computing gerne vil fremme, nemlig evnen til at favne både det hårde og bløde og dermed åbne for nye måder at designe IT på.

- Det traditionelle mønster er, at mænd søger ind på IT-uddannelser og kvinder på kommunikationsuddannelser, men på 'Kommunikation og IT' er kønsfordelingen 50-50. Vi tror selv, at den ret unikke kombination af 'hårde' og 'bløde' kompetencer, som uddannelsen forener, er vejen frem. De studerende skal rent faktisk kunne programmere, men derudover får de også evnen til at analysere kommunikative forhold, og det kan være med til at gøre op med de typiske kønsforskelle inden for IT-uddannelserne, siger professor Klaus Bruhn Jensen, der er vicecenterleder på Center for Communication and Computing.

Læs mere

Mød også

I morgen kan du i Kubulus' forskningsjulekalender 2011 møde Rasmus Fensholt, der forsker i udnyttelsen af globale naturressourcer.