Om anmelderen – Københavns Universitet

Alumni > Bogsalonen > Tania Ørum > Om anmelderen

Om anmelderen

Tania Ørum er alumne ’76 fra Københavns Universitet, hvor hun har læst engelsk og dansk. Siden 1979 har hun forsket på universitetet, og i sommeren 2015 stoppede hun som lektor ved Institut for Kunst- og Kulturvidenskab og blev derved professor emerita.

Tanias Ørums primære forskningsområder er æstetik, efterkrigstidens avantgarde og køn. Hun har været en af de drivende kræfter bag udviklingen af kønsforskningsområdet med særligt fokus på kønsteori og kønsrepræsentationer i litteraturen. På Københavns Universitet førte det til etableringen af Center for Kvindeforskning (nu Center for Kønsforskning), som Tania især var tilknyttet i 1980’erne.

Tania Ørums forskningsområder er: Avantgarde og modernisme i litteratur, billedkunst, film og musik, herunder dansk og nordisk tresseravantgarde. Tværæstetiske eksperimenter, f.eks. visuel poesi, lyddigtning, happenings, eksperimentalteater og -opera. Science fiction og fantasy. Feministisk litteratur-, kunst- og kulturkritik samt teori.

Tillidsposter

  • Koordinator i 2002-2004 af forskningsnetværket ‘Avantgardernes genkomst og aktualitet’.
  • Leder i 2005-2009 af det nordiske netværk for avantgardestudier (www.avantgardenet.eu).
  • Bestyrelsesformand siden 2007 for det europæiske netværk for avantgarde og modernismestudier (www.eam-europe.ugent.be).
  • Ledende redaktør af firebindsværket The Cultural History of the Nordic Avant-Garde (under udgivelse af forlaget Rodopi, Amsterdam og New York, 2012-2016).

Bibliografi i udvalg

  • De eksperimenterende tressere, Gyldendal, 2009. Tildelt Klara Karoline-prisen i 2009.
  • Pamelas døtre, en undersøgelse af forholdet mellem romanen og kønnet. Tildelt Georg Brandes-Prisen 1986.
  • Se samtlige akademiske publikationer her.

Mere om Tania Ørum i Dansk Kvindebiografisk Leksikon.