Læs mere om Ralf Hemmingsen – Københavns Universitet

Alumni > Bogsalonen > Ralf Hemmingsen > omanmelderen

Ralf Hemmingsen - rektor på KU

Ralf Hemmingsen er født i 1949, han fik medicinsk embedseksamen i 1975 og året efter blev han tildelt Københavns Universitets Guldmedalje. Han fik den medicinske doktorgrad i 1981, og i 1983 blev han speciallæge i psykiatri. Han blev professor i 1995.

Ansættelser

Den 1. november 2005 blev Ralf Hemmingsen Københavns Universitets rektor nr. 258, og den første ansatte rektor i universitetets historie. Før dette var han dekan ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, hvortil han kom fra en stilling som administrerende overlæge på Psykiatriske Afdeling ved Bispebjerg Hospital. Siden 1995 har han sideløbende været professor i psykiatri ved Københavns Universitet.