Læs mere om anmelderen – Københavns Universitet

Alumni > Bogsalonen > Marie-Louise Nosch > omanmelderen

Marie-Louise Bech Nosch (1970)

Dansk antikhistoriker og tekstilforsker. Marie-Louise Bech Nosch er uddannet historiker og klassisk filolog; hun har studeret i Frankrig og Italien og fik en ph.d.-grad fra universitetet i Salzburg om tekstilindustri i Mykene.

Hun er specialist i skriftsystemet Linear B, der blev brugt i det mykenske Grækenland i bronzealderen. Fra 2005 har hun været leder af Center for Tekstilforskning ved Københavns Universitet, et center under Danmarks Grundforskningsfond. Marie-Louise Bech Nosch tildeltes i 2009 Videnskabsministeriets EliteForsk-pris. Samme år blev hun udnævnt til professor mso (professor med særlige opgaver) ved Saxo-Instituttet, Københavns Universitet.