Om anmelderen – Københavns Universitet

Alumni > Bogsalonen > Margrete Auken > om anmelderen

Om anmelderen

Margrete Auken (født 1945 i Aarhus) er præst, politiker for Socialistisk Folkeparti (SF) og alumne fra Det Teologiske Fakultet på Københavns Universitet, hvorfra hun blev cand.theol. i dec. 1971. I maj 1972 blev hun ansat som sognepræst ved Frederiksberg Kirke, en stilling hun har holdt fast i med 90 procent orlov.

I løbet af studietiden var Margrete Auken medlem af Studenterrådet.

I 1979-90 og igen i 1994-2004 var Margrete Auken medlem af Folketinget for SF, og hun var bl.a. ordfører for miljø, trafik-, rets-, kultur- og udenrigspolitik. I sin anden valgperiode var hun medlem af Folketingets Præsidium.

I 2004 blev Margrete Auken valgt til Europa-Parlamentet, hvor hun særligt har spørgsmål om miljø og klima samt sundhed som sine mærkesager. Også Palæstina står centralt i Margrete Aukens politiske arbejde, da hun er næstformand for Parlamentets Delegationen for Forbindelserne med Det Palæstinensiske Lovgivende Råd. Hun blev genvalgt til Europa-Parlamentet i både 2009 og 2014.

Familiemæssigt er Margrete Auken også knyttet til Københavns Universitet, da hun er gift med professor emeritus ved dansk, dr.phil. og dr.theol. Erik A. Nielsen. Hun er desuden mor til blandt andre Ida Auken, som er folketingsmedlem for Radikale Venstre og tidligere anmelder i Bogsalonen, samt til Sune Auken som er lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab samt leder af Det Humanistiske Fakultets ph.d.-skole.

Læs mere om Margrete Aukens politiske arbejde.

Følg Margrete Auken på Facebook og Twitter.