Om Jonas Christoffersen – Københavns Universitet

Alumni > Bogsalonen > Jonas Christoffersen > Om Jonas Christoffersen

Om anmelderen

Efter dimissionen fra Jura blev Jonas Christoffersen advokatfuldmægtig, og i 1998-99 var han dommerfuldmægtig i Højesteret. I 2000 vendte han tilbage til Københavns Universitet, først som ph.d.-studerende, derefter som adjunkt – og senere lektor – i menneskeret. Sideløbende var Jonas Christoffersen konstitueret landsdommer ved Østre Landsret.

På baggrund af en afhandling om Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol blev Jonas Christoffersen i 2008 tildelt doktorgraden i jura, og efterfølgende blev han ansat som direktør for Institut for Menneskerettigheder.

Se Jonas Christofersens publikationsliste på KU's 'Find en forsker'-website samt hans præsentation hos Institut for Menneskerettigheder.