Læs mere om bogen – Københavns Universitet

Bogen er redigeret af professorerne Nils Gunder Hansen, Jørn Henrik Petersen og Klaus Petersen

Skal rødderne til den danske velfærdsmodel findes i himlen eller på jorden?

I himlen således også på jorden? er det første bud på en oversigt over, hvad det danske kirkefolk gennem tiden har ment om velfærdsstaten.

Bogen belyser velfærdssamfundets udvikling set gennem kirkefolkets briller. Hvad tænkte man i Tidehverv, blandt grundtvigianere og i Indre Mission? Gennem sin udredning af kristendommens og folkekirkens betydning for den danske velfærdsmodel giver bogen et vigtigt bidrag til den aktuelle debat om forholdet mellem kirke og stat.

Om bogen skrev daværende undervisningsminister Bertel Haarder:

Er den stærke danske velfærdsstat resultat af en særlig luthersk eller grundtvigsk idé-arv? Eller er den resultatet af den stærke stat, der udsprang af konfiskationen af kirkens gods ved den lutherske reformation? Er det kristendommens indhold eller kirkehistorien, der har præget velfærdssamfundet? Eller er der slet ingen forbindelse? En række spændende indlæg belyser rødderne til den danske velfærdsmodel ud fra næsten 100 års danske kirkedebat. Evigt aktuelle samfundsspørgsmål.