Peter Kamp Busk – Københavns Universitet

Alumni > Bogsalonen > Jan Halborg Jensen > om forfatteren

Om forfatteren – cand.scient. i Biokemi i 1993


Peter Kamp Busk blev kandidat i biokemi med speciale i molekylærbiologi fra Københavns Universitet i 1993, hvorefter han lavede en ph.d. i molekylærbiologi ved Centre d'Investigació i Desenvolupament i Barcelona.


Efter at have forsvaret sin ph.d. ved Den kongelige Veterinær- og Landbohøjskole i København i 1997, blev han ansat som forskningsadjunkt i plantebiokemi samme sted.

To år senere begyndte han at forske i cellebiologi i hjertet, først i biotekfirmaet Display Systems Biotech og senere som forskningsleder ved Rigshospitalet.

I 2004 blev han virolog ved Novo Nordisk og i 2007 seniorforsker i biotekfirmaet Exiqon, hvor han udviklede nye metoder til undersøgelse af RNA i kroppen. Siden 2009 har han været ansat som lektor i bioteknologi ved Aalborg Universitet i København.
Peter Busk har udgivet over 40 videnskabelige artikler, bogkapitler og patenter inden for mange forskellige områder af moderne biologi.OPe