God kemi fra KU til Aalborg Universitet

Denne måned anmelder professor i teoretisk kemi ved KU – og Årets Underviser 2013 – Jan Halborg Jensen den populærvidenskabelige bog Meningen med livet. Bogen er skrevet af Peter K. Busk, KU-alumne og lektor ved Aalborg Universitet.

Bag udgivelsen Meningen med Livet – Om kaktusfinker, evolution og kaos står Peter K. Busk, som har læst biokemi på KU. Bogen er nemlig selvudgivet, hvilket efter min mening er vejen frem i det 21. århundrede – og den er kun tilgængelig som e-bog (en 277-siders PDF-fil).

Meningen med livet skitserer forfatterens teori om positiv deltaS: Hvert enkelt levende væsen er drevet til at maksimere entropi, som er et udtryk for uorden og grundlaget for termodynamikkens 2. lov om spontane processer. Ifølge denne teori er en glimrende måde at maksimere entropi på at producere ’afkom’, dvs. flere entropiproducerende enheder. Andre måder er altruisme, leg og øget selvforbrug – adfærd, der er vanskeligt at forklare via naturlig selektion, da det ikke nødvendigvis fører til mere eller bedre afkom.

Biologi forklaret med sjove analogier

Bogen er opdelt i 10 kapitler, og hvert kapitel er inddelt i korte afsnit på 1-2 sider, hvilket hjælper med at gøre bogen meget læsbar. De fire første kapitler introducerer den nødvendige videnskabelige baggrund: naturlig selektion, den videnskabelig teoris natur, termodynamikkens love og enzymer. Det kan måske lyde som svære eller kedelige emner, men forfatteren gør brug af nogle sjove og mindeværdige analogier: genomet bliver en håndskrevet bog kopieret af middelaldermunke (polymerase-enzymer) med varierende grader af ædruelighed – munkenes kopier rummer fejl i teksten (mutationer). Ligeledes sammenligner forfatteren termodynamikkens første lov med en bogholder, og entropi bliver resultatet af en ræv i hønsegården. Disse analogier fungerer virkelig godt for mig, og jeg har faktisk lært et par nye ting om biologi (forfatteren er molekylærbiolog). Jeg har bl.a. lært om eksperimenter, der tester naturlig selektion. Sådan et eksperiment så vi fx i Australien, hvor det ikke var muligt at udrydde alle kaniner ved at smitte dem med en virus: Naturlig selektion favoriserede nemlig den virus, som ikke dræber den kanin (organisme), der hjælper virussen med af formere sig.

Kapitel 5 og 6 beskriver kombinationen af naturlig selektion og termodynamik, der danner teorien om positive deltaS, samt videnskabelige observationer, der er i overensstemmelse med teorien.

De resterende fire kapitler fortolker menneskers adfærd gennem teorien om positiv deltaS og diskuterer dens konsekvenser for forurening og overbefolkning: Mennesker er mestre i entropiproduktion – omdannelse af kemisk energi til varme. Den egenskab har gjort os til en overlegen art set fra et formeringssynspunkt, men også til en potentiel fare for os selv. Kan vi redde os selv fra overbefolkning ved at maksimere vores entropiproduktion på andre måder end formering?

Underholdning, fakta og en plausibel teori

Er teorien om positiv deltaS rigtig? Muligvis. Men hvis du spørger for at beslutte, om at læse bogen, er svaret ”det er lige meget”. De fakta, som bogen beskriver, er korrekte, interessante og præsenteret på en underholdende måde. Fortolkningen af de fakta i lyset af den nye teori er tilstrækkelig plausibel til ikke at aflede opmærksomheden fra læsningen. Desuden ville det være svært at præsentere mere solidt kvantitativ eller teoretisk data i en bog beregnet til almindelige læsere. Jeg er glad for, jeg læste bogen, og jeg tror, du vil være det samme.