Netværk i den digitale mediekultur

Ib Bondebjerg, professor ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, anmelder bogen Connected. Ib Bondebjerg er en del af Københavns Universitets tværfaglige styrkeområde ’digitale relationer’, og nærværende Bogsalon er en hyldest til området.

Netværk er ikke skabt af det digitaliserede samfund. Netværk er tværtimod lige så fundamentalt for vores sociale og kulturelle liv som vores behov for mad og sex. Det der definerer os som mennesker er, at vi skaber sociale bånd og forbindelser. Det gjorde mennesket i stenalderen, og det gør mennesket i dag. Netværk er blandt andet et værn mod ensomhed, det er både noget vi skaber os selv igennem som mennesker, og det er noget, som påvirker vores meninger og holdninger.

Begrebet netværk dissekeret

Vi er sociale væsener, og vi danner par, familier, arbejdsfælleskaber, fritidsfælleskaber osv. Vi kan slet ikke lade være. Dét er det meget basale budskab i Nikolas Christakis og James Fowlers bog, Connected (2009). De to forfattere er højt respekterede amerikanske forskere på Harvard og University of California, San Diego inden for hhv. medicin og sociologi, og de går både til den biologiske og sociologiske rod af netværksbegrebet. Det er faglig, tværvidenskabelig forskningsformidling, når det er bedst.

"…de går både til den biologiske og sociologiske rod af netværksbegrebet. Det er faglig, tværvidenskabelig forskningsformidling, når det er bedst.

Ib Bondebjerg

Måden vi danner fællesskaber på, omfanget og karakteren af dem har forandret sig historisk. Nye teknologier og medier har sat strøm og fart til netværksdannelser. Der var engang, hvor vi levede i mindre stammer og grupper, senere i små bysamfund og så efterhånden i større byer. Der var engang, hvor kommunikation var på kravlestadiet. Det kunne tage måneder og år for beskeder at nå frem, det kunne tage rigtig lang tid fysisk at nå fra A til B. I dag er vi, som forfatterne påpeger, nærmest ’hyperconnected’ via de globale digitale netværk, som er på vej til at forbinde næsten hele verden.

Vi udnytter ikke digitale netværk til fulde

Den politiske blok-sfære i USA. Fowler og Christakis bog har en række fascinerede grafiske illustrationer af forskellige typer netværk. Her ser vi den måde, hvorpå demokratiske (blå) og republikanske blogs (rød) fordeler sig. Det er tydeligvis meget polariseret, der er ikke mange forbindelser mellem de to politiske verdener. Man kommunikerer med dem, man er enige med.

Hver dag er der f.eks. 11 millioner mennesker, som spiller multiplayer-spillet Warcraft på nettet. Hver dag logger milliarder af mennesker ind på deres mail, deres Facebook, Twitter osv. Man kan godt få en utopisk fornemmelse af, at hele verden taler med hele verden. Men som forfatterne af denne bog viser – på områder som kærlighed, politik, venskaber, økonomi og andet – så er det faktisk sådan, at online netværk i meget høj grad reproducerer strukturer fra vores offline sociale liv. Kigger man f.eks. på Facebook, har de fleste i gennemsnit omkring 110 venner, og den måde man er forbundet med dem på, afspejler og uddyber forbindelser man i forvejen har.

Den moderne teknologi – det digitale univers – er et fantastisk redskab til at hente information med. Man kan meget hurtigere etablere netværk og skabe forbindelser. Men det er faktisk ikke teknologien som sådan, der styrer det. Det er ældgamle sociale, psykologiske og kulturelle mekanismer, som præger den måde, hvorpå vi bruger nettet. Netværk, og måden at skabe dem på, findes i vores gener, og for at forstå dem er biologi, sociologi og psykologi meget vigtigere end teknologi. Det er det centrale budskab i Connected, om netværks betydning i vores kultur og samfund.

Mere læsning