Om anmelderen – Københavns Universitet

Alumni > Bogsalonen > Frans Gregersen > Om anmelderen

Om anmelderen

Frans Gregersen er alumne fra Københavns Universitet, hvor han i dag arbejder som professor i dansk på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab.

Frans Gregersens primære forskningsområder er: Sociolingvistiske analyser af dansk tale- og skriftsprog, det danske sprogsamfunds historie 1900-2000, dansk sprogvidenskabs historie og internationale baggrund, danskfagets didaktik samt Humanioras videnskabsteori.

Tillidsposter i udvalg

  • Formand for bestyrelsen for Einar Hansens forskningsfond (siden 2013)
  • Formand for priskomiteen for Nils Klim-prisen 2012-2015
  • Medlem af bestyrelsen for Dansk Sprognævn 
  • Medlem af editorial board for tidsskriftet Language in Society 2014-

Publikationer i udvalg:
Frans Gregersen var leder af Danmarks Grundforskningsfonds Center for Sociolingvistiske Sprogforandringsstudier 2005-2015. For nylig har han sammen med Tore Kristiansen redigeret og indledt en samling af artikler på dansk, hvor forskerne fra centret beretter om deres resultater i et lettilgængeligt sprog. Bogen, der hedder Hvad ved vi nu – om danske talesprog? kan købes fra Museum Tusculanums webshop eller downloades fra centrets hjemmeside.

Frans Gregersen har skrevet flere tekster om forholdet mellem litteratur og sprog, f.eks.:

  • Sildig Opvaagnen, men til hvad? Gregersen, F.  Fahl, , Gehlert Nielsen,  og Trap-Jensen (red.).: Ordmagneten: nitten tekster om sprog og litteratur til Jørn Lund i anledning af 65-års-dagen. København: Gyldendal, 2011, s. 103-128.

  • Hvad man kan. Knud Sønderby i stil og genre, Bartmann, Roswall Laursen og Lund (red.): Et opmærksomt blik. Litteratur, sprog og historie hen over grænserne. Festskrift til Per Øhrgaard, København: Museum Tusculanum, Københavns Universitet, 2004, s. 65-84.

Læs Frans Gregersens anmeldelse af romanen Solar (2010)