Gangster - Brian Sandberg af Henrik Madsen, Ekstra Bladets forlag 2010

Anmeldt af geograf og nyhedsvært på TV 2 Divya Das.

Gangster… Titlen alene fik mig til at rynke på næsen, da min kollega Henrik Madsen i foråret fortalte, at han havde forfattet en bog med Brian Sandberg som omdrejningspunkt og historiefortæller. Det siger sig selv, at mikrofonholderi for kriminelle er kontroversielt og stærkt omdiskuteret. Jeg må også indrømme, at ordet ’gangster’ er noget jeg (måske lidt konservativt) forbinder med 20’ernes og 30’ernes dunkle Chicago og ikke med slagsbrødre fra Slagelse.

På toppen af bestsellerlisterne 

Så det var bestemt ikke ved første øjekast, at jeg fattede interesse for bogen. Men da jeg senere på året stod foran valget af en bog at anmelde, kunne jeg alligevel ikke lade være. Der måtte jo være noget ved bogen, der retfærdiggjorde, at den i månedsvis figurerede i top 10 på den danske bestsellerliste. 

Svaret på dét spørgsmål - hvorfor bogen blev en bestseller - vender jeg tilbage til.

"Der måtte jo være noget ved bogen, der retfærdiggjorde, at den i månedsvis figurerede i top 10 på den danske bestsellerliste."

Divya Das

Den næsten 300 sider lange bog indledes i forordet med forfatterens oprids af, hvorfor bogen er væsentlig og hvad den har at byde på. Hovedpersonens livshistorie bliver beskrevet som ’bemærkelsesværdig’, hans person som ’berømt og berygtet’ og hans evner som ’scenevant i et københavnske jetsetmiljø’. På alle måder var der lagt op til interessant læsning.

Forfatteren understreger, at hovedpersonen ER blevet stillet kritiske spørgsmål, men frem for at skrive ”ingen kommentarer” hver gang det var svaret, er det blot nævnt den ene gang i forordet. Lidt af et sats at tro, at læseren husker det bogen igennem. Det gjorde jeg ikke og det betød, at jeg flere gange undervejs var nødt til at genlæse forordet. For at stille mit indre tilfreds. Det lykkedes dog ikke.

Slagsbror fra Slagelse 

Bogen er delt klassisk kronologisk op. Efter en indledende og dramatisk historie fra nutiden (skudepisode på en juicebar i indre by i 2009) kastes læseren direkte tilbage til fødebyen Slagelse, hvor hovedpersonens kriminelle løbebane har sit udspring. I den første og noget langsommelige halvdel af bogen får læseren at lære, hvordan hovedpersonens boksekarriere tog fart og hvordan han gennem boksningen fik venner i et miljø de fleste forældre til teenagere ville være ængstelige ved. Slagsmål og stoffer er de dominerende temaer.

De første spæde skridt på landets fængselsafdelinger bliver gennemgået. Opholdene bag tremmer fik bekendtskaberne med andre kriminelle til at blomstre og hovedpersonen får efterhånden kvalificeret sig til ’hang-around’ hos Hells Angles. Al den hængen ud udvikler gradvist til et fuldgyldigt medlemskab. Men ak - tiden i rocker-klubben var ingen ubetinget succes. Han formår på ganske kort tid at ende i ’bad standing’, dernæst i ’good standing’ og slutteligt indlemmet i klubbens indre igen.

Parallelt med det lyssky karriereforløb har hovedpersonen fået barn. Og det er først da denne detalje bliver introduceret, at læseren får et egentligt indblik i hovedpersonens liv. Formegentligt fordi, det er første gang i bogen, at der synes at være følelser på spil i brudfladen mellem at være familiefar og fultidskriminel.

De sidste kapitler af bogen fokuserer på hovedpersonens forhold til en ny arbejdsgiver – den nu bedrageridømte, tidligere IT-Factory direktør, Stein Bagger. Hovedpersonen benytter endda lejligheden til at fortælle, hvordan han (ifølge egen vurdering som én af de første i landet!) gjorde sig tanker om hvorvidt IT-Factory var en legitim forretning. Tænk sig; en kriminel, der tvivler på en anden kriminel. Den lille detalje kan man som læser ikke andet end more sig over.

En bog der forarger og provokerer

Bogen er skrevet i et uprætentiøst sprog uden nævneværdigt lixtal. Desuden er der pletvis i kapitlerne inkluderet en række gentagelser af detaljer – oftest af ubetydelig karakter, hvilket underminerer den smidighed, man som læser ønsker sig. Ydermere kommer læseren kun i flygtige øjeblikke ind under huden på hovedpersonen, fordi han ikke synes at reflektere over egne handlinger og heller ikke bliver tvunget til det.

"Det er en letlæst bog, som man bliver forarget af. Til tider endda dybt provokeret af. Og efter at have læst bogen er spørgsmålet om hvorvidt man overhovedet bør skrive denne slags bøger mere present end før."

Divya Das

Endvidere er forfatterens idé om, at læseren husker, hvad der i forordet stod angående de kritiske spørgsmål til hovedpersonen, et dominerede problem. Man føler nemlig, at hovedpersonen uimodsagt og uprovokeret slipper af sted med at fortælle sin version. Hovedpersonens varianter af virkeligheden bliver ikke efterprøvet i kredse uden for hans nærmeste bekendte. Det efterlader bogen kildekritisk udfordret og læseren med flere spørgsmål end svar.

Slutteligt vil jeg dog give svar på det spørgsmål jeg stillede til at begynde med - hvorfor bogen har været en bestseller i månedsvis. Årsagen er simpel – det er en letlæst bog, som man bliver forarget af. Til tider endda dybt provokeret af. Og efter at have læst bogen er spørgsmålet om hvorvidt man overhovedet bør skrive denne slags bøger mere present end før.

Jeg er ikke sikker. Hvad synes I?