På Herrens mark eller i trygge hænder? Velfærdsteknologi og omsorg i det digitale sundhedsvæsen – Københavns Universitet

Alumni > Alumnernes Dag 2018 > Program > Velfærdsteknologi

På Herrens mark eller i trygge hænder? Velfærdsteknologi og omsorg i det digitale sundhedsvæsen

Ved lektor Henriette Langstrup og postdoc Nete Schwennesen

Apps, sensorteknologi, Fitbit og robotter -  velfærdsteknologi bliver i stadig stigende grad udviklet og anvendt i behandling og pleje af patienter. I et økonomisk presset sundhedsvæsen, er der store forhåbninger til, at teknologier kan effektivisere omsorgsarbejdet, samtidig med, at skabe bedre mulighed for omsorg.

Men hvad sker der med omsorgen, når den medieres af teknologi? Hvordan bliver autoritet og ansvar omfordelt mellem menneske og maskine? Hvad skal der til, for at teknologier kan bidrage til en bedre omsorg?

I oplægget på Alumnernes Dag 2018 vil lektor fra Institut for Folkesundhedsvidenskab Henriette Langstrup og post.doc. v. Center for Sund Aldring, Nete Schwennesen diskutere disse spørgsmål med udgangspunkt i deres forskning i digitale sundhedsteknologier.

Læs mere om årets oplægsholdere her.