I grænselandet mellem menneske og computer – Københavns Universitet

Alumni > Alumnernes Dag 2018 > Program > I grænselandet

I grænselandet mellem menneske og computer

Ved professor Kasper Hornbæk

Forholdet mellem mennesker og maskiner har været genstand for interesse i flere hundrede år, men med computerteknologiens landvindinger ser det ud til, at vi i det 21. århundrede vil se en række helt nye interaktionsformer.  

Kasper Hornbæk fra Institut for Datalogi forsker i brugergrænsefladerne mellem menneske og computer og vil i sit oplæg på Alumnernes Dag 2018 fortælle om de grænseflader, som datalogerne arbejder på at udvikle lige nu: f.eks. mobiltelefoner som fysisk kan ændre form, virtual reality og brug af vores hud til interaktion med computeren.

Kasper Hornbæk vil i løbet af oplægget vise eksempler på de nyeste teknologier, og diskutere hvordan de opleves af brugerne med perspektiverer til temaer som opmærksomhed og psykologiske behov, ligesom han vil diskutere den højere mening med grænseflader til computere

Læs mere om Kasper Hornbæk og årets andre oplægsholdere her.