Fremtidens cybersikkerhed - når private virksomheder skal styre sikkerhedspolitikken? – Københavns Universitet

Alumni > Alumnernes Dag 2018 > Program > Cybersikkerhed

Fremtidens cybersikkerhed - når private virksomheder skal styre sikkerhedspolitikken?

Ved Karen Lund Petersen, professor MSO

Da Mærsk i juni 2017 blev lagt ned af et cyberangreb, kostede det ikke alene virksomheden et kæmpebeløb, det viste også at cybertrusler formentlig er den af nutidens trusler, vi som samfund har sværest ved at håndtere.

Ikke alene er omfanget og karakteren af truslerne ofte svære at bedømme, men størstedelen af de digitale teknologier og vores digitale infrastruktur udvikles, ejes og drives af aktører uden for staten, nemlig af private virksomheder.

Det er derfor almindeligt anerkendt, at staten ikke kan håndtere disse trusler alene, og at de klassiske statslige styringsredskaber som lovgivning, militær oprustning eller økonomiske incitamenter er utilstrækkelige i forhold til cyberstrusler. På trods af enighed om at bekæmpelse af cybertrusler er en fælles opgave, der skal varetages af både private og offentlige instanser, gør nogle grundlæggende forskelle i trusselsforståelsen opgaven vanskelig. 

Til Alumnernes Dag 2018 kan du høre professor MSO Karen Lund Petersen fortælle om, hvordan truslen i dag bekæmpes og hvilke udfordringer både staten og den private sektor står overfor i håndteringen af cybertrusler.

Læs mere om Karen Lund Petersen og årets mange andre oplægsholdere her.