Big data - etiske kontroverser og demokratiske udfordringer – Københavns Universitet

Alumni > Alumnernes Dag 2018 > Program > Etiske kontroverser

Big data - etiske kontroverser og demokratiske udfordringer

Ved professor Klemens Kappel

I sundhedsvæsenet bruger man i øjeblikket nye digitale teknologier som f.eks. big data til at designe medicinske behandlinger, der er langt mere målrettede end det, vi kender i dag. Håbet er, at man ved hjælp af biologiske data fra biobanker kan skabe en målrettet behandling – også kaldet personlig medicin - der er mere effektiv og har færre bivirkninger, end det vi kender i dag.

Men ligesom vi ser det med andre nye teknologier, så skaber big data og personlig medicin også debat, og kan ses som kontroversiel på samme måde som genetisk modificerede afgrøder (GMO) i de seneste årtier har vist sig at vække stor folkelig modstand.

Til Alumnernes Dag 2018 vil professor i filosofi Klemens Kappel fremstille og kritisk analysere de etiske indvendinger og bekymringer, som præger debatten om big data og personlig medicin. Og han vil diskutere mere generelt, hvilke faktorer der gør, at nogle videnskaber bliver kontroversielle og andre ikke, samt hvilke udfordringer det giver for vores demokratiske samtale. 

Læs mere om Klemens Kappel og mød de andre oplægsholdere her.