Oplægsholdere – Københavns Universitet

Alumni > Alumnernes Dag 2018 > Oplægsholdere

Årets oplægsholdere

Du kan på Alumnernes Dag 2018 møde spændende alumner samt en perlerække af KU-forskere (listen opdateres løbende):


Stephen Alstrup, professor ved Datalogisk Institut

Som CEO/Co-founder af virksomheden Octoshape har Stephen Alstrup markeret sig som et navn på den internationale Computer Science-scene. Han har siden 2012 været tilknyttet Datalogisk Institut på KU, og var i perioden 1999-2003 med til at oprette og undervise ved IT-universitetet i København. Han har sideløbende udgivet adskillige højt renommeret artikler inden for sit felt. 

Således har Alstrup været dybt involveret i den nyeste forskning hvad angår bl.a. Big Data, algoritme research og generel Computer Science i knap to årtier.

Du kan møde Stephen Alstrup til Alumnernes Dag her.


Søren Brunak, professor og programleder på Novo Nordisk Foundation Center for Protein  Research

Efter mere end 25 år på DTU skiftede bioinformatiker og professor Søren Brunak i 2015 til en ny hovedansættelse på The Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

Han er samtidig tilknyttet Rigshospitalet, hvor han skal være med til at udvikle nye strategier for udnyttelsen af danske sundhedsdata i en tid hvor disse i langt højere grad kan integreres med molekylære screeningsdata.

Du kan møde Søren Brunak til Alumnernes Dag her.


Christoffer Clemmensen, lektor og gruppeleder ved Center for Metabolismeforskning

Christoffer Clemmensen er lektor og gruppeleder ved Center for Metabolismeforskning ved Københavns Universitet. Han er cand.scient i humanbiologi og har en ph.d. i molekylær farmakologi. Christoffer har tidligere arbejdet, først som postdoc og senere som gruppeleder, ved Helmholtz Diabetes Center i München. Han har et prestigefyldt Lundbeckfonden Fellowship, er medlem af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab – Det Unge Akademi og har publiceret i bl.a. de anerkendte tidskrifter Nature og Cell.

Du kan møde Christoffer Clemmensen til Alumnernes Dag her.


Claus Desler, lektor ved Center for Sund Aldring

Claus Desler er lektor ved Center for Sund Aldring ved Københavns Universitet hvor han har arbejdet som molekylærbiolog og aldringsforsker de seneste 9 år. Claus Desler specialiserer sig i de processor i cellen som tillader cellen at bruge energien optaget fra kosten i mitokondrier og de processer der sikrer at cellen kan holde DNA skadefrit.

Du kan møde Claus Delser til Alumnernes Dag her.


Kasper Hornbæk, professor på Datalogisk Institut

Kasper Hornbæk er ansat under HCC-gruppen ved Københavns Universitet. Gruppen Human Centered Computing beskæftiger sig med og undersøger menneske og datamaskine interaktioner. Således er nogle af Kasper Hornbæks kerneområder: menneske og datamaskine-interaktioner, usability-undersøgelser og informationsvisualisering.

Derudover har Kasper Hornbæk udgivet i en række præstigiøse fagblade og har vundet IJHCS's pris for mest citerede udgiver 2006-2008.

Du kan møde Kasper Hornbæk til Alumnernes Dag her.


Klemens Kappel, professor på Institut for Medier, Erkendelse og Formidlinng

Klemens Kappel er professor i filosofi og forsker blandt andet i social epistemologi, som omfatter en række spørgsmål om, hvordan viden og begrundelses (evidens) dannes i eller afhænger af sociale kontekster.

Derudover forsker han i politisk filosofi og bioetik, og har for nylig publiceret politiske kompromisser og om samtykke i medicinsk forskning baseret på tillid. Klemens Kappel har tidl. været tilknyttet Etisk Råd.

Du kan møde Klemens Kappel til Alumnernes Dag her.


Henriette Langstrup, lektor på Institut for Folkesundhedsvidenskab

Som både lektor og centerleder ved Center for Medicinske Videnskabs- og Teknologistudier (MeST), er Henriette Langstrup i spidsen når det kommer til at forstå implikationerne af sundhedscentrerede teknologier. Hendes forskningsområde er netop centreret omkring implikationer af teknologier, der har til hensigt, at forbedre klinisk arbejde og patientbehandling gennem patient-inddragelse.  

Langstrups tilgang til sit forskningsfelt er holistisk og hun lægger vægt på at forstå nævnte teknologier som formet af en bredere omsorgsøkologi og socioteknisk infrastruktur, fremfor som afgrænsede teknologier, med givne effekter.

Du kan møde Henriette Langstrup til Alumnernes Dag her.


Stine Lomborg, lektor ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Stine Lomborg har en Ph.d. i medievidenskab fra Århus Universitet, og har været ansat ved Københavns Universitet sinde 2011. Hun forsker i mediernes rolle i hverdagslivet og deres samfundsmæssige betydning, med særligt fokus på digitale medier, deres udbredelse, kommunikative karakteristika og samspil med andre medier.

Således kan emneordene sociale medier, Medier og hverdagsliv, Persondata og databeskyttelse, Mediesociologi, Kommunikationsteori knyttes til Stine Lomborgs arbjede.

Du kan møde Stine Lomborg til Alumnernes Dag her.


Mette Mortensen, lektor ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Mette Mortensen har været tilknyttet Københavns Universitet siden 2001. Hendes primære forskningsområder er billeder og konflikt, medier og konflikt, journalistik, sociale medier, tværmediel kommunikation og celebrity studies.

Hun leder forskningsgrupperne Images of Conflics, Conflicting Images (2017-2021, Velux-fonden) og  Media and Fear (2017-2019, University of Lund, Einar Hansens Forskningsfond).

Du kan møde Mette Mortensen til Alumnernes Dag her.


Kristine Køhler Mortensen, post.doc ved Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Kristine Køhler Mortensens forskningsinteresser ligger inden for sociokulturel og feministisk sprogforskning med fokus på køn og seksualitet som performative processer, der fremkommer i samspil mellem interaktionelle sproglige praksisser på mikroniveau og samfundsstrukturer og -ideologier på makroniveau.

Hun har tidligere beskæftiget sig med brugen af sexistisk sprog og dets sociale betydning blandt unge danske kvinder samt undersøgt flirtende face-to-face interaktion blandt unge heteroseksuelle i Danmark. Senest har hun arbejdet med sproglig interaktion i heteroseksuel netdating, hvor hun har undersøgt, hvordan begær konstrueres og forhandles i email og chat interaktion.

Du kan møde Kristine Køhler Mortensen til Alumnernes Dag her.


Karen Lund Petersen, Professor MSO på Institut for Statskundskab

Karen Lund Petersen er professor MSO ved Institut for Statskundskab og er tilknyttet Centre for Advanced Security Theory (CAST). Her forsker hun bl.a. i cyber-sikkerhed i praksis i en dansk kontekst.

Dermed er hendes primære forskningsområder er security and risk governance, med særligt fokus på politisk risici, virksomheders sikkerheds management.

Du kan møde Karen Lund Petersen til Alumenrnes Dag her.


Nete Schwennesen, lektor ved Institut for Antropologi

Med forskningsmæssigt fokus på sundhedsteknologier og vidensproduktionsprocesser har Nete Schwennesen beskæftiget sig med mennesket i alle livets stadier. Gennem sin ph.d. undersøgte hun livet i dets første stadie via selektive reproduktive teknologier.

I modsætning hertil omhandler hendes nuværende forskningsområde forbedring og mulig forlængelse af liv, idet ældre tilbydes livforlængende teknologier som rehabilitation og som 'aktiv aldring'. Projektet er en del af Center for Sund Aldring. Således favner Schwennesens viden om sundhedsteknologier over et bredt spektre af menneskets liv, ve og vel.

Du kan møde Nete Schwennesen til Alumnernes Dag her.


Henrik Udsen, centerleder, professor

Henrik Udsen forsker og underviser inden for it-ret, it-kontraktret, obligationsret, persondataret og informationsret. Han har skrevet ph.d.-afhandling om ansvarsspørgsmål ved brug af digitale signaturer (2001) og doktordisputats om informationsretlige grundsætninger (2009). Senest har han publiceret en samlet fremstilling af it-retten (2013) og en fremstilling af it-kontraktretten (2014).

Herudover har Henrik skrevet en lang række artikler inden for sine forskningsområder og er en hyppigt anvendt foredragsholder. Han er leder af Det Juridiske Fakultets Center for informations- og innovationsret.

Du kan møde Henrik Udsen til Alumnernes Dag her.


Margrethe Vestager, Æresalumne, Konkurrencekommisær i EU

Margrethe Vestager har gennem sit politiske virke arbejdet for at flere danskere skulle uddannes bedre. ”Jeg tror på en fremtid, hvor vi gennem uddannelse, viden og samarbejde kan skabe et stærkt og levende samfund", pointerede hun eksempelvis ved en Grundlovstale fra 2013.

Margrethe Vestager er transcenderet fra at være succesfuld politiker til at være EU-borgernes vagthund på allerhøjeste niveau. Hun optræder da også som den eneste dansker på Time Magazine’s 2017-liste over de mest indflydelsesrige personer i verden, og herhjemme fik hun i 2016 Berlingske Tidendes pris som Årets Dansker.

Du kan møde Margrete Vestager til Alumnernes Dag her.


Eigil Kaas, meterolog, professor

Eigil Kaas er professor i meteorologi og klima ved Niels Bohr Instituttet. Han arbejder dels med numeriske algoritmer til brug for løsning af de differentialligninger, der styrer atmosfærens udvikling, dels med analyser af data fra modeller og observationer til at forstå klimaændringer i fortid, nutid og fremtid.

Eigil Kaas er derudover bl.a. medlem af den videnskabelige rådgivningskomite for verdens førerende vejrprognosecenter, European Centre for Medium Range Weather Forecasts (ECMWF), der ligger i Reading i UK.

Du kan møde Eigil Kaas til Alumnernes Dag her.


Peter Svarre, Cand.scient.pol, foredragsholder og digital strateg

Peter Svarre er uddannet cand.scient.pol fra Københavns Universitet og har desuden en Master of International Affairs fra Columbia University. Han har arbejdet i 25 år med digital kommunikation og har været med til at udvikle alt fra Nikes hjemmesider til Mobile Pay. Han er forfatter til bogen Den perfekte storm om sociale medier og udkommer til januar 2018 på Gyldendal med bogen Hvad skal vi med mennesker?, som handler om etiske, politiske og økonomiske konsekvenser af kunstig intelligens.

Peter har tidligere været partner og siddet i ledelsen hos virksomheder som Hello Group og In2media. Han har været marketingdirektør i Bang & Olufsen, og i dag driver han sin egen virksomhed, som rådgiver om digital strategi og kommunikation.

Du kan møde Peter Svarre til Alumnernes Dag her.