"Du skal også uddannes til at blive en bredere person"

Interview fra 2011 med Torsten Schultz-Larsen, cand.scient i biokemi - ph.d. studerende på The Sainsbury Laboratory, Norwich Research Park, Norwich UK

Torsten Schultz-Larsen blev færdig som biokemiker fra Københavns Universitet i 2008, men ville gerne fortsætte arbejdet med den forskning i programmeret celledød han var startet på under studierne. Han valgte derfor at skrive en ph.d., men i stedet for at blive i København tog han til Norwich, hvor han havnede på et af verdens bedste institutter inden for plantevidenskab.

"Studiet var ikke helt, hvad jeg havde regnet med"

Der var ikke tvivl om at Torsten Schultz-Larsen efter gymnasiet skulle direkte på universitetet, men i løbet af gymnasietiden overvejede han flere naturvidenskabelige uddannelser. Både astronomi og medicin var inde i billedet, men det var endte med at blive biokemien, der fyldte Torsten Schultz-Larsens fem år på Københavns Universitet. "Jeg synes, at det er spændende at se og prøve at forstå hvordan organismer virker", fortæller han.

Biokemi-studiet var i begyndelsen dog ikke helt hvad Torsten havde regnet med. Der var et stort fokus på de grundlæggende fag som kemi, matematik, biologi og først senere hen på studiet blev det mere biokemisk.

"Biokemi er kendetegnet ved, at du har et stort eksperimentelt arbejde i laboratoriet. Du får en god uddannelse, og der er et tæt samarbejde omkring projekterne i laboratorierne", fortæller Torsten Schultz-Larsen.

"Altså hånden på hjertet - Danmark er godt, udlandet er bedre."

Torsten Schultz-Larsen

Første skridt mod en forskerkarriere

Det var først på kandidatdelen på studiet, at det stod helt klart, hvad det var for et univers, som Torsten senere ville komme til at arbejde inden for. "Hvis nogen havde spurgt mig da jeg havde lavet min BA, om jeg skulle forske i og lave en ph.d. om planter, så havde jeg svaret et stort rungende NEJ", fortæller han og griner.

Men et valgfag i plantebiologi med en rigtig god dynamik og nogle interessante emner betød, at Torsten Schultz-Larsen begyndte at styre sit studie i den retning. Samtidig blev han hurtig klar over, at der var en masse god forskning inden for feltet og at der var mange muligheder rent karrieremæssigt. 

Derfor valgte Torsten at skrive speciale om planter og planters celledød - nærmere bestemt hvordan planters immunforsvar fungerer.

Torsten Schultz-Larsen pointerer dog, at han ikke kun har fået faglige ting med i bagagen fra de fem år på KU. "Du skal have nogle personlige kerneværdier og så skal du have dit studie ved siden af. Men på universitetet skal du også udvikle dig til at blive en bredere person", forklarer han.

Fra København til Norwich

Efter kandidatgraden ønskede Torsten Schultz-Larsen at arbejde videre med planteforskningen, men ville gerne gøre det i udlandet. Derfor skrev han til en række forskellige laboratorier med forespørgsel om, hvorvidt han kunne lave sin ph.d. hos dem.

"Jeg synes det kunne være virkeligt spændende at flytte fra Danmark og opleve noget andet kultur. Altså hånden på hjertet  - Danmark er godt, udlandet er bedre", fortæller Torsten og smiler.

Torsten Schultz-Larsen havnede i Norwich på The Sainsbury Laboratory, som han dog ikke vil kendetegne som et typisk engelsk laboratorium. "Da jeg startede var vi 80 videnskabelige medarbejdere, men kun en englænder, så det er et meget internationalt forskningsmiljø", forklarer han.

Planters immunforsvar

Torsten Schultz-Larsen har halvandet år tilbage af din ph.d., der i England er på fire år med forskellige skriftlige opgaver undervejs.

Han forsker lige nu i plantesygdommen "Albugo candida", der blandt andet inficerer raps, broccoli og rosenkål og er et stort problem i eksempelvis Indien, hvor den slår op til 60 % af alle raps-afgrøder ihjel.

"På sigt håber jeg da, at denne indsigt vi kommer med kan bruges i en anden sammenhæng, men jeg gør det ikke så meget for at redde verden, som jeg gør det fordi det er sjovt", noterer Torsten.

Selvom mange mennesker har et billede af den ensomme forsker, er Torstens arbejde meget gruppeorienteret, og hvis der skal publiceres noget, sker det altid i samarbejde med andre, fortæller han. Derfor glæder han sig også over at have nogle gode kollegaer, som han kan bruge som sparringspartnere, når tingene ikke går, som det skal.

"Det er ikke altid sjovt at skrive ph.d.. Når du finder ud af, at det du har lavet de sidste 2 måneder, det kan du hælde ud i skraldespanden. Det tager lige lidt tid at kommer over", fortæller Torsten Schultz-Larsen.

Arbejder 10-12 timer om dagen

Selvom det har været hårdt at miste den nære kontakt til venner og familie har ph.d.-studierne i Norwich givet Torsten Schultz-Larsen et større perspektiv på Danmark og på hvordan man arbejder andre steder i verden.

Den største forskel er nok arbejdstiderne og arbejdskulturen. "Jeg arbejder 10-12 timer om dagen i fem dage og så en hel eller halv dag i weekenden", fortæller Torsten, der peger på, at man er meget resultatorienteret på laboratoriet.

Og hvis man ønsker at forsøge sig med en karriere i udlandet, er det ifølge Torsten Schultz-Larsen bare om at komme i gang. "Det virkede uoverskueligt, men det er bare om at gøre det", fortæller han.

Nogle af rådene kan være at få sin ansøgning bakket op af en fra netværket, der kan være garant for, at det du skriver, er holdbart, og det kan være en god ide at søge om penge i Danmark, som man kan tage med til udlandet.

Brug mavefornemmelsen

Torsten Schultz-Larsen har allerede haft rigtig mange gode oplevelser med ph.d.-studierne i England og opfordrer derfor også andre, der ønsker at gå den vej, til at kaste sig ud i det. "Man kan jo altid tage tilbage, hvis det ikke er noget", pointerer han.

"Brug mavefornemmelsen, det tror jeg er en god ting. Hvis du er ude i noget, hvor du tænker, at det nok ikke bliver godt, så lad være med at gøre det", forsætter Torsten Schultz-Larsen, der dog også mener, at det er en god ide at være meget udfarende, når man ønsker at gøre karriere i udlandet.

For Torstens vedkommende virkede en uopfordret ansøgning, hvor han blev bakket op af en vejleder, virkelig godt. Samtidig skrev han, at han også selv ville søge penge til projektet. "De svarede sgu alle sammen tilbage på min e-mail, det havde jeg ikke lige regnet med", fortæller han.

Om Torsten skal fortsætte i den akademiske verden eller gå industriens vej er endnu usikkert og om hvorvidt det skal være i Danmark eller i udlandet, ligger heller ikke fast, men som Torsten selv pointerer, "jeg har fundet ud af, at stort set hvor end du er i verden, så er du og menneskene omkring dig de samme".

OPDATERING: Efter interviewet i 2011 er Torsten vendt tilbage til Danmark og arbejder nu som postdoc på Københavns Universitet