Vil være en del af succesen i dansk biotek

Interview fra 2011 med Simon Birksø Larsen, ph.d. i medicinalkemi - forsker hos Zealand Pharma

Simon Birksø Larsen arbejder som forsker med medicinalkemi på biotekvirksomheden Zealand Pharma. Her er der både tid til at nørde med fremstilling af molekyler og til at være innovativ og starte nye projekter.

Studier og praktisk arbejde i laboratoriet

Simon Birksø har siden folkeskolen været meget interesseret i kemi og sundhed. Derfor var farmaceut-uddannelsen et oplagt valg, da Simon skulle vælge studievej efter at have afsluttet gymnasiet.

Studierne på det dengang Farmaceutiske Højskole (nu Det Farmaceutiske Fakultet) var ifølge Simon meget tidskrævende, fordi man bruger så meget tid i laboratoriet, og sammen med den skemalagte undervisning betød det, at Simon normalt var på studiet fra 8-16 hver dag.

Men den meget tid på studiet havde også sine fordele. "Vi havde et fantastisk studiemiljø. Også fordi man bruger meget tid der sammen med de andre i laboratorierne", fortæller Simon.

"Vi er meget innovationsdrevet. Der er stor fokus på nye ideer og på at gøre nye ting."

Simon Birksø Larsen

"Ph.d.'en var et naturligt valg"

Mod slutningen af studierne kombinerede Simon sit speciale med et studieophold på Lundbeck. Han gik på den måde mere i retning af biotek og erhvervslivet end hospitaler og apoteker, som er en anden gren af farmaceutuddannelsen.

"For mig var industrien det interessante", fortæller Simon Birksø, der samtidig var glad for den praktiske erfaring, han fik under opholdet på Lundbeck, samt det indblik han fik i, hvordan organisationen fungerede.

Der var derfor heller ikke de store overvejelser, om hvorvidt Simon skulle fortsætte med en ph.d., efter specialet var afleveret i 2007. "Det var helt oplagt. Jeg ville jo lave noget med forskning og især hvis det er biotek eller pharma, skal man have en ph.d.", forklarer Simon.

Han fik jobbet hos Zealand Pharma, mens han afsluttede sin ph.d.. Og selvom det var lidt hektisk, da Simon også blev far samtidig, var det en fed ting at kunne gå direkte fra ph.d.-skriverierne til en forskerkarriere i en biotekvirksomhed, der netop var i færd med at blive børsnoteret og som derfor havde rigtig god vind i sejlene.

Laver molekyler til diabetes-medicin

I Zealand Pharma sidder Simon Birksø i afdelingen for medicinalkemi. Det er det første led i arbejdsprocessen, og de laver primært peptider, der er en speciel form for molekyler.

Molekylerne skal blandt andet bruges til diabetesmedicin, og Simon Birksøs arbejde består derfor i at komme frem til et produkt, som så efterfølgende bliver sendt videre til næste afdeling, der tester det, før næste afdeling får det i hånden osv.  

"Vi skal formentlig starte 100 projekter, før at der er ét, der går videre til klinisk udvikling og som faktisk bliver testet på mennesker", fortæller Simon om arbejdsprocessen, der kendetegner de fleste biotekvirksomheder.

"Et molekyle skal jo kunne ufatteligt mange ting. Det skal have den ønskede effekt, det skal ikke have bivirkninger og det må ikke være giftigt", forklarer Simon og pointerer, at han som farmaceut har en fordel ift. til eksempelvis kemikere og kemiingeniører, fordi der er så utroligt meget biologi i arbejdet.

Zealand Pharma - tid til innovation

Zealand Pharma er en biotekvirksomhed med under 100 ansatte og blev børsnoteret i 2010 kort efter at Simon var kommet til. "Zealand Farma er et eksempel på dansk bioteks succes, og på hvor godt det går", fortæller Simon og fortsætter, "det her er et godt sted at være, hvis man har brug for noget spænding". Virksomheden har blandt andet et enkelt produkt, der er tæt på at komme på markedet, og de har for nyligt indgået en milliard-aftale med et stort tysk selskab.

Noget af det særegne ved arbejdet i Zealand Pharma er, at der foruden forskningen og arbejdet med konkrete projekter også er sat tid af i arbejdsplanen til innovation og udvikling af nye projekter.

"Vi er meget innovationsdrevet. Der er stor fokus på nye ideer og på at gøre nye ting." fortæller Simon, der nyder, at der er tid til at være kreativ og til at lege med sin faglighed. Generelt føler han, at det er en frihed og en fleksibilitet, der præger hans arbejdsplads. "Det er kun lige, hvis det er nogle store beløb, så skal man spørge først", siger Simon og smiler.

Tommelfingeren op eller ned

Noget af det, som Simon sætter mest pris på i arbejdet på Zealand Pharma, er tværfagligheden i de projekter, der startes. "Det giver en stor dynamik at arbejde på tværs og der er rigtig meget interaktion om projekterne", forklarer Simon Birksø.

Samtidig forsøger Simon og hans kollegaer at være meget anvendelsesorienteret i deres forskning. "Vi starter jo ikke et projekt op, hvis der ikke er businessplan - det er jo ikke velgørenhed og der skal være målgruppe til produkterne", fortæller han.

Det betyder også, at man hvert kvartal skal stå på mål for sine projekter, og have besked på hvorvidt man skal forsætte med dem. "Du får tommelfingeren op eller ned" fortæller Simon Birksø, der dog pointerer, at der kommer nogle gode videnskabelige diskussioner ud af det, når han sammen med forskningsdirektøren skal vurdere, om et projekt skal fortsættes.

Prøv dig selv af allerede under studierne

Når Simon kigger tilbage på studierne, og hvad der gjorde, at han endte, hvor han gjorde, peger han først og fremmest på tiden i Lundbeck, hvor han fik et indblik i biotekverdenen, som han ikke ville have været foruden. "Helt konkret lærer man arbejdsgangene og projektstrukturen at kende", forklarer Simon Birksø.

Derfor mener han, at det er en god ide at prøve sig selv af under studierne for at finde ud af, hvad man godt kunne tænke sig at arbejde med, når man har fået sin grad.

Når Simon ikke sidder med molekyler og peptider, træner og underviser han i forskellige kampsportsgrene som kung fu, jiu-jitsu og mixed martial arts. Og selvom det er et helt andet liv og tankegang end på laboratoriet, "er det fedt at få lov til at smide hæmningerne og give den gas til træning", slutter Simon Birksø.

OPDATERING: Simon Birksø Larsen har siden 2013 arbejdet for Novo Nordisk. Se evt. hans LinkedIn profil her.