Den digitale kommunikator

Interview fra 2011 med Peter Melgaard, cand.mag. i retorik - kommunikationsmedarbejder i Nohr-Con

Peter Melgaard er uddannet cand.mag. i retorik og har gennem studierne fokuseret på kommunikation ud fra et politisk og samfundsmæssigt perspektiv. Han arbejder nu i sit første job som kommunikationsmedarbejder i kursus- og konferencevirksomheden Nohr-Con, hvor han sidder med alt fra pressearbejde til intern kommunikation og i særdeleshed digital markedsføring.

Kommunikation med en politisk og samfundsmæssigt aspekt

Peter Melgaard vidste efter gymnasiet, at han ville læse på universitetet, og at det skulle være noget inden for humaniora. Men det var først efter et åbent hus på Københavns Universitet, hvor han havde hørt et oplæg om retorik, at det stod klart for ham, præcist hvilken vej han skulle gå. "Det var jo lige mig", fortæller Peter, der blandt andet blev grebet af at kunne læse kommunikation med et politisk/samfundsmæssigt aspekt, men også den historie og tradition, som retorikken bygger på, fangede ham.

"Jeg blev rigtig glad for det", forklarer Peter Melgaard om studierne, som fuldt ud levede op til forventningerne. Retorikken gav svar på mange af de spørgsmål omkring kommunikation, som Peter Melgaard havde i forvejen, men studiet gav også mulighed for at bruge teorien i praksis

"Man må ud og opsøge mulighederne og udnytte det netværk, man har opbygget gennem årene."

Peter Melgaard

Strategiske valg under studiet

Peter Melgaard har, når der har været mulighed for det, forsøgt at være strategisk i forhold til de valg han har foretaget undervejs i studierne. Dette gælder eksempelvis, da han skulle vælge tilvalgsfag, som alle humaniora-studerende skal på bachelorstudiet Her valgte Peter at læse digital kommunikation og æstetik på film- og medievidenskab.

"Der kiggede jeg også meget fremad i forhold til, hvad jeg skulle arbejde med", fortæller Peter Melgaard og fortsætter. "Jeg tænkte nok, at jeg ville komme til at sidde med en del digital kommunikation, så det var både for at få det basale, men også for at få noget kampagne og case orienteret arbejde".

Det samme gjaldt på kandidatdelen af studiet, hvor Peter Melgaard valgte en praktikplads frem for et valgfag for at styrke sit CV. Her fik han en praktikstilling i patent- og varemærkestyrelsens presseafdeling, der gav erfaring med både intern og ekstern kommunikation samt et udvidet netværk. 

Peter Melgaard har desuden deltaget i KU's karrierebørser, mens han stadig var studerende og har på den måde fået et indblik i, hvad erhvervslivet efterspørger. Samtidig valgte han at skrive speciale om Muhammedkrisen og Anders Fogh Rasmussens kommunikative håndtering af sagen, hvilket var et forsøg på at redegøre for retorikkens væsentlige rolle i politiske krisesituationer og konsekvenserne af de retoriske valg.

Studiejobs og frivilligt arbejde

I løbet af studietiden har Peter Melgaard haft flere studiejobs, der har givet en masse konkret erfaring.

Han startede med et job som piccolo i IT-virksomheden Atea Danmark. Det var ikke nødvendigvis specielt studierelevant, men det gav alligevel et indblik i den hierarkiske opbygning på en arbejdsplads, og det gav Peter Melgaard mulighed for at kunne tale med forskellige kolleger om deres funktioner i virksomheden, herunder især de der arbejdede med kommunikation.

Derefter fik Peter Melgaard et studiejob i Nohr-Con, hvor han skulle arbejde med digitale nyhedsbreve og webformidling. Han gjorde sig pga. virksomhedens lille størrelse ikke umiddelbart forventninger om at kunne blive fuldtidsansat efter endt studietid og i første omgang gjaldt det blot om at få mere praktisk erfaring.

Sidst, men ikke mindst lavede Peter Melgaard også frivilligt arbejde under studierne på retorik. Her var han redaktionsanmelder på musikhjemmesiden BandBase.dk, som han blev shanghajet til af en af sine medstuderende. "Det er vigtigt, at man engagerer sig i flere ting", fortæller Peter om jobbet, der forbedrede hans kreative skrivefærdigheder og på den måde var et oplagt retorisk studiejob.

Studiejobbet førte til fastansættelse

Det lå som sagt ikke i kortene, at han skulle fastansættes i Nohr-Con, da han i 2009 efter fem års studier blev færdig som cand.mag. i retorik. Men da det viste sig, at der var økonomi til at ansætte en kommunikationsmedarbejder stod Peter Melgaard som det naturlige valg, fordi han allerede havde et stort kendskab til arbejdspladsen.

Og det var en relativ nem overgang at gå fra at være student til at være fuldtidsansat i Nohr-Con fortæller Peter Melgaard. "Skridtet var faktisk ikke så stort, måske fordi det er en lille virksomhed, men måske også fordi jeg allerede som student havde fået meget ansvar".

Online og offline markedsføring og PR

Som kommunikationsmedarbejder i Nohr-Con har Peter Melgaard bl.a. ansvar for markedsføringen af arrangementer, nyhedsmails, pressearbejde, opdatering og udvikling af hjemmesider samt sociale medier. "Jobbet er mere markedsføring, end jeg lige havde regnet med, jeg ville komme til at arbejde med", fortæller Peter Melgaard, der dog glæder sig over, at han er i berøring med så mange forskellige dele af kommunikationsfaget. Samtidig er han glad for at være en del af en kursusvirksomhed, der formidler viden om komplicerede emner og regler, men også nye tendenser, hvilket både er med til at hjælpe kursisterne i deres dagligdag, men som i sidste ende også gavner samfundet qua den øgede videndeling.

Nohr-Con er en kursus- og konferencevirksomhed, der arrangerer og afholder kurser om entrepriseret og udbudsret i hele Norden. Derudover arrangerer de også konferencer og studieture om fremtidens byggeri. Det var ikke områder, som Peter Melgaard kendte meget til, inden han kom dertil, men han har gjort en dyd ud af at sætte sig godt ind i fagområderne. På samme måde har han forsøgt hele tiden at holde sig opdateret på de nyeste tendenser inden for kommunikations- og markedsføringsområdet.

"Det er vigtigt at opkvalificere sine kompetencer efter studiet så man ikke bare tror, at man er ekspert i det man nu er uddannet i, og så behøver man ikke lære mere", fortæller han.

Opsøg mulighederne og udnyt dit netværk

Når Peter Melgaard bliver spurgt om, hvilke gode råd han har til andre studerende og nydimitterede, peger han blandt andet på, at det kræver en vis portion benarbejde at få det første job. "Man må ud og opsøge mulighederne og udnytte det netværk, man har opbygget gennem årene", fortæller han og pointerer, at det at få et job ikke kun er hårdt arbejde, men også kræver lidt held.

Samtidig er det vigtigt at supplere sit CV med studiejobs og erhvervserfaring, fortæller Peter Melgaard, der også mener, at erhvervserfaringen er med til at udvide ens horisont.

"Man skal ikke stirre sig blind på en bestemt arbejdsfunktion som mål. Det er selvfølgelig fint at have en målsætning, men der er så meget der kan nå at ændre sig", slutter Peter Melgaard, der i hvert fald har fået opfyldt sit mål om at komme til at arbejde med de mange forskellige dele af retorikken og kommunikationsfaget fra det teoretiske fundament til digitale medier.

Læs mere om Nohr-Con her.