Drømmejobbet i en NGO

Interview fra 2010 med Nina Larsen Saarnak, plankoordinator i Danmarks Naturfredningsforening

Da Nina Larsen Saarnak afsluttede studierne i kulturgeografi på Københavns Universitet, var udsigterne til at få et job langt fra gode. Hun indså derfor hurtigt, at det gjaldt om at få ét job frem for at gå efter drømmejobbet i første omgang.

Med skiftet fra det offentlige til en NGO havnede Nina Larsen Saarnak hurtigt i noget, der kunne ligne et drømmejob, hvor hun selv føler, hun er med til at påvirke omgivelserne i en positiv retning.

Studier i samfunds- og miljøforståelse

Efter gymnasiet var Nina Larsen Saarnak usikker på hvilket studium, hun ville kaste sig over. Hun følte ikke, at hun passede ind hverken på humaniora eller samfundsvidenskab, og et fag som biologi var lidt for meget naturvidenskab. Derfor blev det kulturgeografi på KU, et fag som blandt andet beskæftiger sig med en forståelse og en kobling af samfund og miljø.

"I det første job bruger man primært sin evne til at tilegne sig ny viden. Netop de kompetencer, som man har lært på studiet."

Nina Larsen Saarnak

Nina Larsen Saarnak tror ikke meget på planlægning, når man skal vælge studie eller karriere, men mere på, at man ser efter, hvad der motiverer en: "Jeg synes, at det er vigtigt, at man vælger noget, som man synes er sjovt. Hvis du synes et fag er motiverende og spændende har du også modet til at tage kampen op i svære tider".

Og selvom man ifølge Nina Larsen Saarnak sjældent ved, hvad man går ind til, når man starter på et nyt studium, gik det hurtigt op for hende, at hun var havnet det rigtige sted.

På den anden side af skrivebordet

Efter studierne i kulturgeografi fortsatte Nina Larsen Saarnak på Københavns Universitet, hvor hun blev ekstern lektor på Center for Afrikastudier. Dette kom meget naturligt efter en studietid med udlandsophold og et speciale, der omhandlede landbruget i Senegal.

Efterfølgende fik hun job i Hovedstadens Udviklingsråd (HUR), men skiftede i 2005 til Danmarks Naturfredningsforening. Her fik hun chancen for at prøve kræfter med arbejdet i en NGO og havnede dermed på den anden side af skrivebordet.

Hun sætter stor fokus på fagligheden i sit job, men når man kommer ud som nyuddannet er det ikke nødvendigvis den studiemæssige faglighed, der er i højsædet, den udvikler man først hen ad vejen. "I det første job bruger man primært sin evne til at tilegne sig ny viden. Netop de kompetencer, som man har lært på studiet", fortæller hun.

I pressens søgelys

Nina Larsen Saarnak er faglig medarbejder i Danmarks Naturfredningsforening og tegner på mange måder selv sit arbejde. Hun laver alt fra konkret sagsbehandling til lobbyarbejde og sidder med i følgegrupper og udvalg.

"Det handler om at finde et job, og en vej der kan motivere en. Det kan både være fagligt, men også menneskeligt."

Nina Larsen Saarnak

Det er ikke ualmindeligt, at sagerne havner i pressens søgelys. Nina Larsen Saarnak peger her på, at det i en NGO er vigtigt, at det faktuelle er på plads. For at holde en høj standard og bevare troværdigheden handler det derfor om at være velforberedt, når man udtaler sig. På den måde ser Nina Larsen Saarnak også en klar sammenhæng, mellem det hun laver nu og hendes tid på Københavns Universitet.

Hun nyder at have et job, hvor hun kan være med til at præge samfundet inden for et område der interesserer rigtig mange danskere. Dog oplever Nina Larsen Saarnak ofte, at pressen har skrevet historien på forhånd, når de ringer for at få en udtalelse. "Man skal gerne frygte for et eller andet, i stedet for at pege på løsninger", forklarer Nina Larsen Saarnak.

Du har ikke "råd" til at være kræsen

Når talen falder på tiden efter studiet, mener Nina Larsen Saarnak, at man som nyuddannet ikke har råd til at være kræsen overfor de jobs, der byder sig til. I første omgang handler det om at få foden indenfor, og måske først dér finde ud af, hvad der interesserer en, og hvilken karrierevej man har tænkt sig at tage.

"Det handler om at finde et job, og en vej der kan motivere en. Det kan både være fagligt, men også menneskeligt, så man kommer til at arbejde i en organisation, hvor man føler sig tilpas", fortæller Nina Larsen Saarnak.

Nina Larsen Saarnak forklarer desuden, at jobsøgning også handler om teknik. "Det kræver mere end at sidde derhjemme og skrive den samme slags ansøgninger som alle andre". Man må differentiere sig, ringe arbejdspladsen op eller mødes med andre der søger job, som Nina Larsen Saarnak selv gjorde det, ved for eksempelvis sammen med andre at øve sig i jobsamtalens svære kunst.

"De studerende skal få fingrene i suppedasen", slutter Nina Larsen Saarnak. Der er en god idé at tage et studiejob. Det behøver til en start ikke at være "mega-fagligt eller super-prestigefyldt", som Nina Larsen Saarnak udtrykker det. Men det vil give noget praktisk erfaring med at indgå i forskellige samarbejder, samt i at være en del af en arbejdsplads og organisation. Samtidig er studiejobbet også med til at give en det netværk, der kan være afgørende for, at man får foden indenfor på arbejdsmarkedet.

Opdatering 2017: Nina er idag leder for lokale sager i Naturfredningsforeningen