Med pedalskraldespanden over atlanten

Interview fra 2012 med Morten Øland, cand.mag. i Filmvidenskab, Global e-comerce Manager for Vipp

Morten Øland er uddannet cand.mag. i Filmvidenskab fra Københavns Universitet og arbejder for den danske designvirksomhed Vipps amerikanske afdeling på en 3-årig kontrakt. Han har efter to besøg i sin ungdom altid haft en lyst til at vende tilbage til USA, og da chancen bød sig takkede han ja.

Dansk design i USA

Morten havde været ansvarlig for kommunikationen til det skandinaviske marked på Vipps hovedkontor på Islands Brygge i København i 3 år før muligheden åbnede sig for at komme til den nyåbnede amerikanske afdeling for at udvikle brandet i USA. Vipp er nok mest kendt for den ”ikoniske pedalskraldespand med det her stilrene, domeformede låg”, som Morten malende forklarer det. Morten havde tidligere været i USA af flere omgange, dels på high school og dels for at tage en musikeruddannelse i Los Angeles i midt 90’erne, men har altid haft en fornemmelse af, at han ikke var færdig med landet.

I den amerikanske afdeling arbejder Morten sammen med en anden fast medarbejder, en regnskabsassistent og en praktikant på at udvikle Vipp brandet og organisationen i USA med baggrund i erfaringen fra det europæiske og skandinaviske marked. At formidle den kvalitet, der ligger i produktet og i designets udvikling med den skandinaviske designhistorie som baggrund er noget af det Morten arbejder på til hverdag.

”Det er noget jeg oplever, at folk tager positivt imod - det at have en historisk troværdighed samtidig med at man har et kvalitetsstempel, som man tør stå inde for. Den kombination synes jeg amerikanerne har taget rigtig godt til sig, og det er noget jeg arbejder meget med at fomidle.”

Morten tilegner sig et helt konkret markedskendskab. Han havde ikke konkret planlagt eller forudset at skulle arbejde i udlandet i periode, men den ”hands on” erfaring han har fået gennem kontakten til de mange amerikanske forbrugere og partnere ser han som meget nyttigt i sin karriere på længere sigt. En karriere, der kan fortsætte i udlandet eller i Danmark. ”Jeg vil virkelig gøre alt for at få det bedste ud af det, i den tidsramme der er sat nu. Så må vi se hvilke muligheder, der byder sig fremover. Hvor jeg er om 5 år, har jeg ingen idé om, og det er helt fint.” siger Morten.

Fundamentet fra KU

Morten er uddannet cand.mag. i Filmvidenskab fra Københavns Universitet i 2004, og selv om han ikke decideret arbejder inden for den branche kan han stadig bruge fundamentet fra sin uddannelse i sit daglige arbejde. ”… det er helt klart det generalistiske jeg bruger, altså de analytiske evner man har tilegnet sig i forhold til at overskue et stort materiale og så bruge det i strategi og handling”, forklarer han.

Filmvidenskabsdelen er ikke noget Morten bruger til daglig, men han har bevaret interessen for film i sit privatliv. Mediekendskab gennem fag som mediesociologi og receptionsanalyse er modsat noget som Morten finder anvendelse for i kommunikationsarbejdet. Han lægger derfor vægt på at man skal være villig til at søge uden for sit umiddelbare felt og derigennem få øjnene op for muligheder, man ikke troede man havde med sin uddannelse. ”Hele det kommunikative felt er det, der interesser mig fagligt. Det at få muligheden for at bygge et dansk design brand op i USA er noget, der kræver en masse indsigt og tanke hele tiden, og det er givende at være en del af”, forklarer han om sin faglige motivation.

Balance mellem arbejde og fritid

Ud over de rent praktiske udfordringer ved at have et tæt samarbejde med kontorer i andre tidszoner, eksisterer der også en anderledes arbejdskultur.

”Altså, min oplevelse er også lidt at der er mange i New York der bygger en identitet op om at arbejde mere”, fortæller Morten.

Også forretningskulturen er anderledes. Man skal være en del mere opsøgende og skabe en interesse omkring sine varer, da der er mange flere om buddet. Tavshed betyder således ikke manglende interesse fra en kunde eller medier, men man skal være insisterende og klar over at man er en lille spiller på et kæmpe marked, som Morten udtrykker det. Men det er også det, der gør det spændende. Den faglige udfordring med en ny målgruppe på et mere kommercielt marked.

”Udfra et professionelt synspunkt, så er jeg ikke i tvivl om, at det var det rigtige at gribe chancen. For det første, synes jeg det er spændende at få lov til at rive i et marked med de ting, jeg brænder for. For det andet, så arbejder jeg i et marked, jeg har en stor kulturel interesse i.”

Morten motiveres også af den umiddelbare interesse for sit arbejde, der kan gøre det svært at trække en klar linje mellem arbejde og fritid.

”Det attraktive job for mig er et job, hvor grænsen mellem det helt konkret arbejdsmæssige og det, der går over i det private og fritiden, ikke er så knivskarp. Jeg kan godt lide at arbejde med noget, jeg interesserer mig for i en sådan grad, at jeg også ligesom lever i det.”

Det er naturligvis ikke uden ofre at rejse ud i forhold til de sociale relationer i Danmark, men Morten synes overvejende, at det er let at holde kontakten. Han ser savnet til familie og venner som noget positivt. Mortens kæreste Frederikke har været helhjertet med fra begyndelsen, og hun har nu også et godt job i USA indenfor sit felt. De har altid været enige om at de skulle gribe chancen hvis den bød sig. De bestræber sig på at besøge venner og familie i Danmark 2 gange om året. Selv om Frederikke arbejder på en amerikansk arbejdsplads har hun 4 ugers ferie årligt, hvilket gør det muligt for dem at rejse lidt længere tid af gangen.

Erfaringer og gode råd

Hvis man selv har et ophold i udlandet i tankerne, opfordrer Morten til at man overvejer alle dimensioner.

”…man skal være sikker på, at man har energien til ikke bare at tage ud og arbejde i en anden kultur, men at flytte hele sit liv”.

Det er ifølge Morten vigtigt at få både den private og professionelle dimension afvejet fornuftigt, og gøre sig nogle overvejelser om hvad man forventer af begge dele. Når det så er sagt, så er det ikke sikkert at en sådan mulighed som Morten har fået ville byde sig to gange, og det skal man også tage med i sine overvejelser. Hvis det føles rigtigt og man kan se sig selv i det og har opbakning med hjemmefra, opfordrer Morten til at springe ud i det.

Opdatering: Morten Øland er siden 2012 vendt tilbage til Danmark, men arbejder stadig for Vipp, nu på Amager. Læs mere om Vipp her