“Vi er her for at gøre en forskel”

Interview fra 2009 med Michael Thouber, Senior Brand Strategist, Head of Art & Culture, e-Types

Med en kandidatgrad i Moderne Kultur og Kulturformidling i bagagen har Michael Thouber gjort karriere i det private erhvervsliv og har nu en lederstilling i strategi- og designbureauet e-Types, der bl.a. har kulturinstitutioner som Statens Museum for Kunst og DR Koncerthuset i porteføljen.

Han opfatter sig selv som oversætter af kunstoplevelser til den brede del af befolkningen og mener at humanister skal blive meget bedre til at vise deres enestående kunnen og viden frem.

Kunsten som omdrejningspunkt

Omdrejningspunktet i Michael Thoubers karriereforløb har været kunst og kulturformidling, og især samtidskunsten har spillet og spiller en vigtig rolle for ham. Han ser kunsten som noget der rummer en stor forandrende kraft ”Jeg har selv oplevet at kunst har forandret mit liv. Jeg ved at kunst kan bygge nogle sunde værdier i os, og jeg ved at kunst og kultur kan forandre mennesker og sådan set også den verden vi lever i”.

"Jeg er en oversætter – jeg oversætter kunstoplevelser til den bredere del af befolkningen."

Michael Thouber

Efter endt studietid i 1999 involverede Michael Thouber sig i forskellige projekter. Han åbnede et lille udstillingssted for samtidskunst, skrev med på en bog om samtidskunst og var medredaktør af et kunstmagasin. Men én ting var rigtig svær, nemlig at få danskerne til at interessere sig for kunst: ” Stedet hed 1%, og det var også meget realistisk i fht. de folk vi egentlig nåede ud til”, fortæller Michael Thouber. Derfor lå der for ham at se en vigtig opgave med at formidle den moderne kunst ud til et bredere publikum, og det førte i første omgang til et job som kulturredaktør og vært for et kunstprogram på Danmarks Radio og senere til det nuværende job på e-Types.

Kunst og indpakning

På e-Types har Michael Thouber bl.a. ansvar for at rådgive kulturinstitutioner om hvordan de bedre når ud til deres publikum. For ham ligger de opgaver i forlængelse af både redaktørarbejdet på DR og arbejdet på galleriet og er blot endnu en måde at lave kulturformidling på. Det er en helt central del af den opgave at beskytte kunstens integritet og samtidig give den bedst mulige oplevelse videre til tilskueren. ”Jeg er en oversætter – jeg oversætter kunstoplevelser til den bredere del af befolkningen” fortæller Michael Thouber.

”Noget af det jeg har lært er at indhold og kunstnerisk kvalitet ikke gør det alene længere. Selve indpakningen betyder også noget. Der bliver nødt til at være nogle andre ting omkring det”. Som en konsekvens af dette arbejder han på e-Types med at skabe en tydeligere identitet for større kulturinstitutioner så det bliver mere attraktivitet for brugerne at deltage og være med. ”Vi skaber en stemning omkring kunsten som folk har lyst til at være en del af” pointerer han.

Ambitioner og universitetsfaglighed

For Michael Thouber skal et job helst være fagligt udfordrende og ambitiøst, som han siger: ”Vi er her ikke for at sludre. Vi er her for at gøre en forskel”. For ham består den forskel i at jobbet dels rummer en mulighed for at påvirke verden i den rigtige retning, dels en mulighed for at man selv bliver påvirket af verden i den rigtige retning.

"Især humanister tror for lidt på, hvad de selv kommer med. Jo mindre man viser det frem, jo mindre ved verden hvad du kan."

Michael Thouber

I Michael Thoubers hverdag er universitetsfagligheden et solidt fundament at stå på, og han bruger ofte det faglige i opgaveløsningerne. Et vigtigt element er den kunst- og kulturhistoriske referenceramme fagene har givet ham, et andet vigtigt element er de analytiske færdigheder og den analytiske tænkning som et universitetsstudium bygger på. Og endelig også nysgerrigheden som drivkraft: ”Og så tror jeg at de humanistiske fag er drevet af en absolut nysgerrighed, og det tror jeg er absolut nødvendigt”.

Humaniora – sælg jer selv bedre!

Michael Thouber sidder i aftagerpanelet for Institut for Kunst og Kultur og siger om det: ”Jeg har sagt ja dels for at hjælpe de studerende, men også for at hjælpe universitetet”. Hermed mener han at han kan være med at tilføre fagene og de studerende en mere markant praksisdimension. F.eks. synes han at studerende skal tænke meget mere i hvad de kan præsentere for omverdenen, og i at dokumentere deres resultater. Og han runder af: ”Humanister tror for lidt på, hvad de selv kommer med. Jo mindre man viser det frem, jo mindre ved verden hvad du kan”.

OPDATERING 2017: Michael Thouber har siden interviewet i 2009 været chef på DR2 og blev i 2015 ny direktør for Kunsthal Charlottenborg.