Biolog og businesskvinde

Interview fra 2010 med Mette Kirstine Agger, direktør i Lundbeckfond Ventures under Lundbeckfonden

Mette Kirstine Agger arbejder på kanten mellem forskningen og den kommercielle verden og skal som direktør for Lundbeckfondens nye enhed for investering i biotek, Lundbeckfond Ventures hvert år tage stilling til, hvilke biotekselskaber en del af fondens kapital skal investeres i.

Mette Kirstine Agger er uddannet biolog, men er lige så meget businesskvinde. Hun er gået fra at have fokus på immunologi og molekylærbiologi til også at skulle håndtere jura, kommercialisering, finansiering, organisationsstrategier og ledelsesudfordringer.

Relevante studiejobs i studietiden

Mette Kirstine Agger fokuserede gennem hele studietiden i biologi på Københavns Universitet på at have faglig relevante studiejob. "Hvis jeg skal pege på en fællesnævner, så har jeg undervejs i studiet haft fagligheden ret højt i spil i mine studiejobs, og det er klart blevet bemærket, da jeg søgte det første job", fortæller hun. Både fordi de relevante studiejob gav erfaring, der kunne skrives på CV'et, men også fordi de var med til at indkredse inden for hvilken del af biologien, Mette Kirstine Agger efterfølgende skulle søge arbejde.

"Jeg har været drevet af interessen, men har nok ikke været blind for at der altid er nogle muligheder alt efter hvordan man gebærder sig og hvilke kontakter, man får."

Mette Kirstine Agger

Efter første del af biologistudiet på Københavns Universitet, som Mette Kirstine Agger søgte ind på direkte efter gymnasiet, havde hun lyst til og brug for at komme ud at se verden, men med sin faglighed i bagagen. Derfor tog hun til England og Skotland, hvor hun arbejdede som frivillig med gæs og ænders adfærd. Det blev til et halvt år, der dels gav en masse praktisk erfaring, men som også gjorde Mette Kirstine Agger klar over, at hun i højere grad skulle gøre karriere inden for immunologien og molekylær-biologien frem for adfærdsbiologien.

Drog til Afrika

Efter specialet tog Mette Kirstine Agger endnu en gang ud i verden med sin faglighed. Denne gang blev hun tilknyttet et Danida projekt i Afrika, der blandt andet drejede sig om immunologi og tropesygdomme.

Igen valgte Mette Kirstine Agger at prøve sig selv af og arbejdede strategisk med at finde ud af, hvilken vej karrieren skulle gå. "Jeg har været drevet af interessen, men har nok ikke været blind for at der altid er nogle muligheder alt efter hvordan man gebærder sig og hvilke kontakter, man får", fortæller Mette Kirstine Agger.

Efter et halvt år i Afrika skrev Mette Kirstine Agger sin første og hidtil eneste jobansøgning, og hun fik en stilling i patentvirksomheden Plougmann og Vingtoft.

Mødet med biotekbranchen

Plougmann og Vingtoft blev Mette Kirstine Aggers første møde med biotekbranchen og med patenter. Arbejdet i patentvirksomheden var på mange måder et samspil mellem det faglige, som Mette Kirstine Agger kendte fra Københavns Universitet og det kommercielle i forhold til at arbejdet med de mange virksomheder, en kombination der passede hende rigtig godt.

"Hvis jeg skal pege på en fællesnævner, så har jeg undervejs i studiet haft fagligheden ret højt i spil i mine studiejobs, og det er klart blevet bemærket, da jeg søgte det første job."

Mette Kirstine Agger

I forbindelse med mødet med den kommercielle verden og "jura'en" der nu var blevet en del af Mette Kirstine Aggers hverdag, valgte hun at tage en MBA-uddannelse En uddannelse, der ikke var timer til i forhold til arbejdet, og som derfor måtte læses sideløbende om aftenen og i weekenden.

For Mette Kirstine Agger var det, på trods af sliddet, en god investering at tage en MBA. Det lærte hende at forstå det sprog, der blev talt og den terminologi, der blev brugt i branchen.

Karriere der kører på skinner

Efter 5 år i Plougmann og Vingtoft tog Mette Kirstine Agger et skridt op ad karrierestigen og blev chef for business development og licensering i NeuroSearch, der på dette tidspunkt var Danmarks førende virksomhed inden for biotek.

Her var Mette Kirstine Agger ansvarlig for at udlicensere forsknings- og udviklingsprojekterne til store medicinalfirmaer og med til at udvikle og etablere nye selskaber baseret på forskningprojekter etableret i NeuroSearch samt finde investorer. Det gav hende mulighed for at få en stor kontaktflade til samarbejdspartnere i både Europa og USA.  

Efter fem år i NeuroSearch skabte hun - efter flere forskellige tilbud - et nyt biotekselskab (7TM Pharma) sammen med en lille gruppe forskere og industrifolk og var administrerende direktør for dette selskab i 9 år. Undervejs etablerede hun et stærkt finansieringsgrundlag under selskabet med en bred international og biotekerfaren investorkreds og udlicenserede flere projekter til medicinalvirksomheder.

I 2009 fik hun et tilbud fra Lundbeckfonden, som hun ikke kunne sige nej til. Her sidder Mette Kirstine Agger nu som direktør for den gren af Lundbeckfonden, der arbejder med biotek-investeringer, og hun er dermed kommet over på den anden side af skrivebordet. Groft skitseret er det nu hende, der investerer pengene i stedet for at skulle rejse kapitalen. Det betyder også, at Mette Kirstine Agger har fået fagligheden i spil i forhold til at skulle vurdere hvilke projekter og firmaer, der er relevante at investere i.

Netværk og bestyrelsesarbejde

Mette Kirstine Agger har sideløbende med karrieren i biotekbranchen udviklet et stort netværk både inden for og uden for branchen. Hun sidder i flere bestyrelsen og er med i VL-gruppe 68, der blandt andet er kendt for at have haft klimaminister Lykke Fris på medlemslisten.

Men det skal ikke være netværk for netværkets skyld, fortæller Mette Kirstine Agger. Det skal gerne have en faglig relevans, og arbejdet i de forskellige bestyrelser kan ifølge Mette Kirstine Agger blandt andet bruges til at få perspektiveret nogle, af de ledelsesudfordringer, som hun selv sidder med.

Prøv dig selv af

"Jeg tror, at man i bund og grund skal følge sin interesse, men at man skal kvalificere og positionere sig, så man står rigtigt i det forløb at finde et job efter studiet", forklarer Mette Kirstine Agger, når talen falder på, hvad studerende og nydimitterede kan gøre for at sikre sig et job.

For Mette Kiristine Agger handler det om at prøve sig selv af i forhold til eksempelvis studiejobs og udlandsrejser således, at man høster erfaring samtidig med, at man bliver mere klar over hvilken vej man vil gå i forhold til studie og karriere. Men det handler også om at være ambitiøs, kvalitetsbevist med sine aktiviteter og fokusområder og bruge sig selv - også med en indsats ud over en normal arbejdsuge.

"Jeg kan kun opfordre studerende til at komme derud af. Selv var jeg ikke hurtig igennem studiet; jeg var 7 år om at komme igennem det hele, men jeg havde meget bred studierelevant erfaring, da jeg var færdig. Og - jeg fik ingen SU de første 2½ år af min studietid og kun meget begrænset hjælp hjemmefra for dens sags skyld", slutter Mette Kirstine Agger med et smil.