Antropolog i verdens brændpunkter

Interview fra 2011 med Martine Zeuthen, cand.scient.anth. - forskningsantropolog i konsulentvirksomheden Integrity Research & Consultancy, London UK

Martine Zeuthen er uddannet antropolog fra Københavns Universitet og Århus Universitet, men har i stedet for at blive i Danmark, valgt en international karriere i verdens brændpunkter. Hun har base i London, men bruger det meste af sin tid i svage og konfliktramte stater som Uganda, Syd Sudan og Sierra Leone.

Antropologistudier og arbejde i felten

Det lå dog ikke i kortene, at Martine skulle læse antropologi, og da slet ikke i Århus, hvor hun i 2004 startede på sin bacheloruddannelse. De fleste i Martines familie havde en naturvidenskabelig baggrund, men hun følte, at der skulle ske noget andet og flyttede derfor fra Nordsjælland til Århus for at studere antropologi.

Martine havde til en start ikke det store netværk i Århus og så det derfor som en god mulighed at involvere sig i både studenterarbejde på universitetet samt politisk arbejde i en ungdomsorganisation. På den måde opbyggede Martine et netværk, som hun senere har sat i spil flere gange i forbindelse med forskellige projekter.

"Jeg tror, at jeg greb alle de muligheder, jeg havde for at komme ud", fortæller Martine om studierne på antropologi i Århus, hvor hun valgte en international vinkel på de fleste projekter og forsøgte at kombinere dem med praktisk erfaring.

Efter 2 års bachelorstudier i Århus og et udvekslingsår i Sverige valgte Martine dog at flytte tilbage til Sjælland og afsluttede antropologistudierne med en kandidatgrad på Københavns Universitet.

"Nogle gange er dér, hvor det gør lidt ondt, også dér hvor man kan gøre en forskel."

Martine Zeuthen

Studiejob i NGO

Martine gjorde, hvad hun kunne for at få erfaring med arbejdsmarkedet allerede under studierne. Hun tog på feltarbejde og boede blandt andet otte måneder i Syrien. Hun lavede frivilligt arbejde, var engageret i forskningsprojekter og havde studiejobs i flere af de store danske NGO'er.

"Studiet var relativt teoretisk og jeg kan bedst forstå verden, når den bliver konkretiseret", forklarer hun og pointerer, at studierne på sin vis også blev lettere af, at hun havde set, hvordan tingene skulle eller kunne foregå i praksis.

Foruden en stor portion praktisk erfaring gav arbejdet også et netværk og en masse kontakter, og det var folk, som Martine mødte i Syrien, der var med til at skaffe hende det første job.

"Virkeligheden forandrer sig hele tiden"

Martine blev nemlig allerede på kandidatdelen kontaktet af en dansk NGO, der ønskede at starte et projekt i Syrien. Martine var med til at formulere oplægget, og da penge blev bevilliget, kunne hun dagen efter specialeaflevering starte i jobbet og kort efter igen tage til Syrien for at igangsætte projektet.

"Det var vildt sjov og ikke så stort et skridt, som jeg troede", fortæller Martine om tiden som projektkoordinator i 2009.

Herefter er det gået slag i slag for Martine, der løbende er blevet koblet på nye projekter, indtil hun i juli 2010 var med til starte konsulentvirksomheden Integrity Research & Consultancy i London.  

Her arbejder og bor hun med sin kæreste, men bruger rigtig meget af sin tid i svage og konfliktramte stater. Senest er hun kommet hjem efter en måned i Syd Sudan. "Nogle gange er dér, hvor det gør lidt ondt, også dér hvor man kan gøre en forskel", fortæller Martine, for hvem det betyder rigtig meget at kunne gøre en forskel igennem sit arbejde.

Martine arbejder blandt andet med programmer, der fokuserer på opbygningen af stat og civilsamfund i tredjeverdenslande. "Det passer mig rigtig godt, at jeg har en paraply, jeg arbejder under, men at virkeligheden forandrer sig hele tiden", forklarer Martine, der motiveres af at blive stillet over for nye problemstillinger, som hun skal finde løsninger på.

En international karriere

Martine er med sin internationale karriere kommet længere væk fra sit danske netværk, men har til gengæld fået et et nyt syn på, hvordan resten af verden ser på de udfordringer, der udspiller sig i tredjeverdenslande.

Og selvom det til tider har været svært, har det også været en spændende udfordring at gøre karriere i et fremmed land. "Det har taget noget tid at sørge for ikke at blive misforstået", fortæller Martine eksempelvis om sproget og gør det klart, at selvom man som dansker taler godt engelsk, kræver det alligevel træning at kunne joke på engelsk i pauserne og kunne forstå alle nuancerne i en mail.

"Men hvis man har lyst til det, skal man bare gøre det og tro på det", fortæller Martine og opfordrer folk til ikke at være bange for at kaste sig ud i en international karriere.

"Jeg gør rigtig meget for at netværke"

Som det var tilfældet på antropologistudiet i Århus og på feltarbejdet i Syrien, fortsætter netværksarbejdet med at være en vigtig ting hos Martine, især nu hvor hun er flyttet til London.

"Jeg gør rigtig meget for at netværke og for at sætte folk i forbindelse med hinanden. Hvis man bliver ved med at hjælpe andre mennesker med at sætte dem sammen, så er der også nogle, der hjælper en", fortæller Martine, der mindst en gang om ugen bliver ringet op af folk, der er interesserede i hendes arbejde, vil læse hendes speciale eller have en anbefaling til personer i hendes netværk.

Derfor mener hun heller ikke, at man skal holde sig tilbage for at tage kontakt til folk eksempelvis i forbindelse med en jobsøgningssituation. "Man er nødt til at ringe op og sige, du valgte ikke mig, hvorfor det? Man bliver ikke bedre, hvis ikke man får feedback på det, som man leverer".

Tænk strategisk!

I det hele taget er der ikke noget i vejen for at tænke strategisk allerede under studierne, fortæller Martine, når hun bliver spurgt, om hun har nogle gode råd de studerende og nyuddannede. "Spørg dog, om du ikke må komme og drikke en kop kaffe - der er så mange opgaver, der bliver givet, fordi man får en personlig anbefaling med," forklarer hun. "Det giver også større afklaring omkring projektet, og du finder ud af, om du rent faktisk er interesseret".

Samtidig pointerer Martine, at det er vigtigt at have sig selv med hele vejen, hvad end det er i forhold til en karriere i Danmark eller i udlandet. "Mærk efter, hvad du godt kan lide at lave og hvilke situationer, du godt kan lide at arbejde i. Lad være med at tænke, at det kan være kedeligt at arbejde i en kommune, hvis du godt kan lide stabilitet og en fast indkomst. Der er masser af spændende opgaver i alle mulige organisationer, det handler om at finde ud af, hvad man egentlig synes er sjovt".

Stabilitet er ikke ligefrem det, der kendetegner Martines karriere, hvor hun ikke ved hvilket land, hun befinder sig i i morgen. Men usikkerheden bliver klart vejet op af den unikke mulighed, Martine har for hele tiden at kaste sig ud i nye spændende projekter i verdens brændpunkter.

OPDATERING: Siden interviewet i 2011 er Martine blevet ansat ved The Royal United Services Institute, se bl.a. hendes LinkedIn profil her