”Der er ikke en rigtig og en forkert måde at gøre tingene på”

Mit studie – dit studie med Klaus Holse, CEO i SimCorp og KU-alumne fra datalogi.
Interview fra 2014

Overgangen fra studielivet til arbejdslivet var ikke noget, Klaus Holse mærkede til. På det tidspunkt, hvor han skulle færdiggøre den sidste eksamen på datalogi-studiet på KU, var han nemlig allerede ansat i IT-giganten Oracle og havde fuldtidsjob som leder af en afdeling med 17 mand. Siden da er det gået slag i slag for Klaus Holse, der nu er CEO i den danske IT-virksomhed SimCorp.

Programmerede lommeregnere

Allerede i starten af gymnasieårene stod det klart for Klaus Holse, at han ville på universitetet, og at han ville læse datalogi. Det med at programmere ting var temmelig nyt dengang, og Klaus Holse havde blandt andet haft en forkærlighed for at bygge elektronik og for at programmere det. ”Vi var nogle stykker i gymnasiet, der programmerede lommeregnere og syntes, at det var fantastisk spændende”, fortæller han.

Den matematiske del af datalogi var også noget af det, der havde gjort udfaldet i forhold til Klaus Holses studievalg. Men det matematiske på universitetet var meget anderledes end i gymnasiet. ”Det var en helt anden måde at tænke på og regne på”, fortæller han. Derfor droslede han ned for matematikken og så i stedet mod Handelshøjskolen for at finde supplerende fag – en beslutning, der måske har været med til at præge hans karriere i den retning, den er endt.

Drenget og til tider nørdet

”Datalogistudiet levede klart op til forventningerne, og det var et godt studie på den måde, at der var en stor bredde. Fra algoritmer til de mere ’bløde’ områder som man/machine interface. Og så var der et godt spænd i forskellige måder at gå til tingene på”, forklarer Klaus Holse.

Desuden var flere undervisere blandt de store kapaciteter på feltet, og nogle af dem der havde været med til at starte instituttet, hvilket gav det hele en form for vingesus. Samtidig var der et rigtig godt studiemiljø på datalogi: ”Den dynamik der var i miljøet var super god. Det var et godt og lille institut, og man kendte dem, man mødte på gangene”.

Der skete rigtig meget i samfundet inden for IT på det tidspunkt, og man var på datalogi rigtig god til at få nye undervisere og professorer ind, som var med på nogle af de nye trends. Det gav en god balance i tingene, og det gav et institut i udvikling og fremdrift –  og et institut der fik mange spændende bevillinger.

Og så var der selvfølgelig mængden af drenge. På det tidspunkt var der kun en håndfuld piger på datalogi, og det gav det hele en meget drenget og også noget nørdet stemning, fortæller Klaus Holse og smiler.

Ekstremt frafald

Noget af det, der dog især kendetegnede studiet i den periode, var det ekstremt store frafald. Et frafald, der ikke skyldtes, at de studerende droppede ud til fordel for andre studier, eller fordi de ikke kunne klare mosten. Frafaldet skyldtes ganske enkelt, at folk allerede tidligt på studiet blev headhuntet til fuldtidsjob og derfor aldrig fik kandidatgraden i hus. 

”Det var nemt at få et studiejob, og det blev også nemt at få det til at blive til et fuldtidsjob. Derfor var der mange, der faldt fra allerede i løbet af de første tre år”, fortæller Klaus Holse.

Dimittend og allerede chef

Lidt af det samme skete også undervejs i Klaus Holses studietid. På andet år af studiet fik han et studiejob, som udviklede sig. Klaus Holse kom ind i et nystartet softwarefirma, som han allerede under studierne endte med at blive leder af. Da den sidste eksamen skulle færdiggøres, var Klaus Holse videre i sin karriere som leder for 17 medarbejdere i en afdeling i den amerikanske IT-virksomhed Oracle.

"Beslutningen om at gøre det færdigt og bide tænderne sammen er en beslutning, jeg har været glad for flere gange end forventet.

Klaus Holse

Tæller man år, gik der 13 fra Klaus Holse blev indskrevet, til han kunne kalde sig kandidat. Men mens flere andre som nævnt valgte at stoppe på studiet, havde Klaus Holse gjort et meget bevidst valg om at færdiggøre datalogistudierne.

Derfor fulgte han sideløbende med den spirende karriere fag på studiet. Specialet lavede han som det første på overbygningen, om aftenen og i weekenderne, da både Klaus Holse og hans specialemakker havde fuldtidsjob.

I dag er gennemførselsprocenten meget bedre, end den var dengang, hvor det var mere acceptabelt ikke at have en hel grad. Klaus Holse har dog været glad for, at han gjorde studiet færdigt. ”Beslutningen om at gøre det færdigt og bide tænderne sammen er en beslutning, jeg har været glad for flere gange end forventet. Især når man kommer til udlandet, er det bare en respektfaktor, at man har gjort sin uddannelse færdig”.

Tog til USA

Efter studierne valgte Klaus Holse at tage til USA for at arbejde videre i Oracle. Planen var tre år, men det endte med fem. ”Det at komme ud og opleve en anden kultur tror jeg er rigtig vigtigt, og jeg anbefaler det til alle, jeg møder.” Opholdet i udlandet har både sat turbo under den professionelle karriere og givet fantastiske oplevelser for Klaus Holse og familien.

”Man finder ud, af at der ikke er en rigtig og en forkert måde at gøre tingene på, men der er en anden måde at gøre det på. Og nogle gange skal man forstå, hvordan ting hænger sammen for at kunne se helheden”.

CEO i SimCorp

Klaus Holse sidder nu som CEO i Simcorp; en dansk IT-virksomhed, der leverer software til den finansielle sektor, og hvis kunder er nogle af verdens største finansielle virksomheder så som Deutche Bank, Wells Fargo, HSBC, Nordea og Danske Bank.

Virksomheden har hovedsæde i Danmark, men har kontorer, kunder og samarbejdspartnere over hele kloden. Derfor kommer erfaringen med at kunne navigere i forskellige kulturer også ofte Klaus Holse til gode.

Stadig en fascineret af programmeringen

Selvom Klaus Holse nu laver noget ganske andet, end det der var på pensumlisten på datalogi, mener han alligevel, at der er en klar kobling. ”Det meste af det, jeg har lavet, er kommercielt. Salg, markedsføring og serviceydelser samt ledelse af virksomheder, så det er der jo ikke meget teknisk i som sådan. Men der er en kæmpe fordel i at kunne forstå det tekniske fundament for det, vi diskuterer”, fortæller han og peger op på en stor tavle på kontoret, der viser formiddagens diskussion af virksomhedens teknologistak.

"Hvis ikke du forstår, hvad det er, så er det svært. Du er nødt til at kunne indgå i diskussionen om produktets fremtid og om de megatrends, der er derude”, forklarer han.

”Og så er der da bare noget basalt sjovt i at vide, hvad der foregår”, fortæller Klaus Holse og henviser til en samtale i kantinen, hvor han og en medarbejder diskuterede programmering. ”Det er da stadig super inspirerende at kunne engagere sig i det tekniske, tage diskussionen og se, hvor det er vi bevæger os hen.”