Følg dit hjerte og interesse

Interview fra 2009 med Karoline Prien Kjeldsen, cand.jur. og departementschef i Kulturministeriet

Som departementschef i Kulturministeriet er Karoline Prien Kjeldsen en af de mest magtfulde personer i det danske mediebillede. Digitalisering af det jordbaserede sendenet og ændringer af den statslige mediestøtte er bare et par eksempler på sager, som ikke går hendes skrivebord forbi. Selv tillægger hun ikke magtpositioner nogen særlig værdi, men fokuserer i stedet på det gode samarbejde, og på at tingene skal gøres ordentligt. En indstilling som hun har holdt fast i på sin vej mod topposterne i den statslige sektor.

De første valg

Vejen til jobbet som departementschef stod ikke ligefrem skrevet i stjernerne. Karoline Prien Kjeldsen er ud af en kunstnerisk familie, en teaterfamilie, men da lysten og talentet ikke rakte til de skrå brædder, søgte hun andre græsgange.

"Valget er altid drevet af de muligheder der byder sig. Jeg vidste ikke, at jeg skulle til tops i Staten fra starten."

Karoline Prien Kjeldsen

I gymnasiet var Karoline Prien Kjeldsens største faglige interesser historie og arkæologi. Hendes første indskydelse var at følge dette spor på universitetet, men én af hendes gymnasielærere rådede hende i stedet til at finde et studie med en større jobgaranti: ”Hun sagde, at jeg skulle tænke mig godt om – 7 år på universitetet og så intet job. Jeg ville også gerne gøre en forskel i en eller anden sammenhæng. Derfor blev det jura.” Et valg som Karoline Prien Kjeldsen ikke har fortrudt.

Studiejob og kursskifte

I løbet af studietiden fik Karoline Prien Kjeldsen et studiejob i Justitsministeriet. Hun tog egentlig jobbet for at komme tættere på dommerjobbet, men fandt hurtigt ud af at det alligevel ikke var noget for hende. Hun kunne derimod lide arbejdet i den statslige sektor, i ministerier og styrelser, og hun kunne lide at have med lovgivning at gøre.

Karoline Prien Kjeldsen blev i Justitsministeriet og endte med at være der i 14 år. En tid, hun har sat stor pris på: ”Selv som ung fuldmægtig i ministerier får man rigtig stor indflydelse. Man kan se sine resultater langt hen ad vejen, og man har virkelig indflydelse på det endelige produkt. Det giver en glæde ved arbejdet og en tilfredsstillelse”.

I 2000 var tiden dog inde til en forandring, og Karoline Prien Kjeldsen blev departementschef i Kulturministeriet. Umiddelbart lyder springet fra Justitsministeriet til Kulturministeriet som et skifte med risiko for ”kulturchok”, men hun følte sig fra første dag hjemme i Kulturministeriet: ”Mit hjerte ligger meget til Kulturministeriets genstandsfelt. Det at arbejde både med hjernen og hjertet – det kan man fuldbyrde i Kulturministeriet.”

Karoline Prien Kjeldsen er nået helt til tops som departementschef, men det at nå toppen har aldrig været et egentligt mål for hende: ”Valget er altid drevet af de muligheder der byder sig. Jeg vidste ikke at jeg skulle til tops i Staten fra starten, og jeg tror at jeg kunne have været blevet glad mange steder i Staten,” siger hun.

Ønsket om at tingene skulle gøres ordentligt har altid været vigtigere end det at besidde en magtposition for Karoline Prien Kjeldsen. At løse opgaver i fællesskab og processen op til en beslutning vægter betydeligt mere end det at få det sidste ord - som hun siger: ”Man arbejder sjældent alene.”

Familie og topposter

Fællesskabet, processen op til en beslutning og et godt arbejdsmiljø er tre ting, Karoline Prien Kjeldsen vægter højt. Værdier, som ofte betegnes som værende ”kvindelige” værdier. Men hun mener ikke at man kan generalisere mellem mandlige og kvindelige ledere.

”Det er svært at generalisere om kvinder og ledelse, ligesom med mænd og ledelse”, siger Karoline Prien Kjeldsen og fortsætter: ”Nogle kvinder er bange for at blive for bløde og ender med næsten at blive for hårde. Det tror jeg kan ske for kvinder i ledelse. De kommer i tvivl: ”Er jeg nu tough nok?”. Men især hos de kvinder jeg taler med, kan jeg da genkende det med at man er flere om en proces og om at udvikle et produkt.”

"Engang imellem må man smide hvad man har i hænderne og tage hjem."

Karoline Prien Kjeldsen

Det at være kvinde, have en familie og samtidig besidde en toppost, kan for mange virke afskrækkende, men Karoline Prien Kjeldsen har fået familieliv og karriere til at gå op i en højere enhed. Det handler om prioritering, planlægning og om at have mod til at sige fra. F.eks. havde hun ung i Justitsministeriet et par unge kvindelige kolleger med små børn, og de stod sammen om ikke at sidde på kontoret om aftenen og i weekenderne – stik mod den almindelige arbejdskultur i ministeriet. Til gengæld skruede de op for effektiviteten den tid de var der.

Derudover har Karoline Prien Kjeldsen haft hjælp på hjemmefronten fra flere sider: Unge piger i huset, hendes mor og hendes mand har i lige så høj grad som hende måttet gå fra pressemøder og lignende, hvis det virkelig brændte på derhjemme: ”Engang imellem må man smide hvad man har i hænderne og tage hjem,” siger hun.

Gode råd

Til de unge dimittender er Karoline Prien Kjeldsens råd at man ikke skal gå direkte efter lederposterne, men i stedet at tænke på om de arbejdsopgaver og det arbejdsmiljø, man kan tage del i, er tiltalende og sjovt: ”Følg hjertet og interessen. Lad være med at tro at det hele kan planlægges. Lad være med at gå efter at blive kommunaldirektør fra starten – det kan være det ikke engang er sjovt. Kast dig ud i det!”.

OPDATERING: Karoline måtte forlade sin post i Kulturministeriet i 2013 pga. sygdom, læs mere her