”Det har været et stort ansvar”

Mit studie – dit studie med Karin Garde, pensioneret overlæge og KU-alumne fra medicin
Interview fra 2014

Karin Garde er netop gået på pension 75 år gammel efter mere end 40 år i lægegerningen, blandt andet som overlæge i psykiatri på Skt. Hans hospitalet.

Det har været en karriere, der har budt på masser af glæder, men også udfordringer, når hun som en af de første kvindelige overlæger i København stak hovedet frem. Og så har det været en karriere, der har været tynget af det store ansvar, det er at være læge, og hvor frygten for at lave fejl hele tiden er til stede.

Vækkede nysgerrigheden
Både Karin Gardes mor og morfar var læger, så det lå lidt i kortene, at det skulle være det studie hun skulle vælge. Men hun var også draget af glæden ved det basale i at finde ud af, hvad der er i vejen og hjælpe mennesker til at få det bedre. ”Jeg synes at det lød som et studie, der kunne dække min nysgerrighed og glæde ved at arbejde”, fortæller hun.

Studiet levede da også op til forventningerne. Det var et tydeligt autoritært miljø med nogle meget ambitiøse studerende og nogle fantastiske undervisere.

"Behold nysgerrigheden og engagementet, men husk, at det er det nemmeste at gøre, hvis man arbejder sammen med nogle andre omkring projekterne

Karin Garde

Fyrtårne

Netop underviserne er noget af det, Karin Garde husker som det bedste fra studiet. ”Det var fyrtårne, der var fantastiske formidlere”, fortæller hun. Undervisere som kunne indføre Karin og hendes medstuderende i fag som kemi, anatomi og fysiologi, men også undervisere, der fungerede som forbilleder for de studerende. 

Sidenhen har Karin Garde selv fungeret som underviser på Københavns Universitet blandt andet som klinisk lektor og som underviser i seksologi på medicinstudiet. Hun synes, at det er fantastisk, når de studerende udfordrer hende, spørger ind til problemstillinger og i det hele taget ser på faget med nye øjne. 

Ene kvinde i en mandeverden
Det var dog ikke en nem overgang fra studiet til arbejdslivet, blandt andet fordi arbejdet på de psykiatriske modtagelser bød på 80-90 timers arbejdsuger. ”Det var et fantastisk slid”, fortæller Karin Garde. Desværre var der i starten så stor overbelægning, at patienterne ikke altid fik den optimale behandling, og Karin Garde fortæller blandt andet, hvordan man, hvis man skulle give et drop til en patient på gangen, måtte tage et billede ned fra væggen og hænge droppet på krogen.

Derudover var det selvfølgelig en stor udfordring at være en af de få kvinder i en konservativ og mandsdomineret lægestand. Heldigvis har hun efterfølgende taget ”revanche” og har en stor del af karrieren arbejdet med kønsstudier inden for psykiatrien. Derfor har hun også været en vigtig rollemodel for mange unge kvindelige læger især inden for det psykiatriske område.

Psykiatrien lidt skræmmende
Karin Garde har foruden arbejdet som overlæge også været museumsleder på Sankt Hans hospitalet i 15 år, blandt andet fordi hun har følt vigtigheden af at formidle sin store viden om psykiatrien og, som hun selv siger, fordi at man ”for at forstå nutiden må vide noget om fortiden”.

Psykiatrien er dog langt nede i hierarkiet i den medicinske verden, fortæller Karin Garde, der samtidig også pointerer, at mange mennesker interesserer sig for det psykiatriske område, fordi det er noget ukendt og lidt skræmmende.

Tværfagligheden er vigtig
Selvom Karin Garde har oplevet udfordringer i sit arbejdsliv, har hun heldigvis været begavet med rigtig gode kollegaer, som hun altid har kunnet spørge til råds. Det har været vigtigt i forhold til de mange valg, man som læge er nødt til at tage, og som gennem et helt arbejdsliv har været med til at tynge Karin. ”Det har været et stort ansvar”, fortæller hun. 

Hendes gode råd til nuværende studerende er derfor, at de skal huske tværfagligheden både som studerende og i arbejdslivet. ”Behold nysgerrigheden og engagementet, men husk, at det er det nemmeste at gøre, hvis man arbejder sammen med nogle andre omkring projekterne”, konstaterer Karin Garde.