Jeg prøver at lære noget nyt hver dag

Mit studie – dit studie med Jesper Rønnow Simonsen, direktør i SKAT og KU-alumne fra økonomi
Interview fra 2015

Jesper Rønnow har altid haft en stor interesse for samfundsforhold og studierne på økonomi/polit på Københavns Universitet bekræftede bare, at han skulle gå i den retning. Herefter er det da også gået slag i slag for Jesper Rønnow fra ministerier over Københavns Kommune til nu at sidde som administrerende direktør i SKAT – en styrelse der om noget er en central instans i det danske samfund.

Hvorfor lige økonomi?

Der var ikke tvivl om hvorvidt, Jesper Rønnow skulle læse videre efter gymnasiet, og at det skulle være en uddannelse, der kredsede om samfundsforhold, som Jesper allerede på det tidspunkt interesserede sig rigtig meget for. Faktisk stod der både økonomi og jura på ansøgningsskema, men det blev polit-studiet på Københavns Universitet, som han i 1987 startede på.

Jesper Rønnow havde på forhånd ikke de store forestillinger om studiet og glædede sig først og fremmest over at skulle læse videre. Dog havde han nok en forestilling om, at der ville være mere samfund og politologi i det end matematik.

”Faktisk syntes jeg at statistik var meget interessant og det fangede mig efter første årsprøve, hvor jeg nu også lige skulle synke en gang og tænke over, om det var det rigtige studie jeg var kommet ind på. Men det synes jeg det var, og så var jo bare med at få det mest mulige ud af det”, forklarer han.

"Jeg syntes universitetslivet var en fantastisk ting. Du lærer hvordan du kan forstå verden omkring dig, men du bliver også udfordret på dine kompetencer og tænkemåder

Jesper Rønnow

Socialt engageret

For Jesper Rønnow handlede årene som studerende også om at engagere sig – både socialt på studiet og i studenterpolitiske kredse. Dengang lå polithuset inde i Store Kannikestræde. Der var fester, gang i den og masser af sjove mennesker, og der var også tid til meget andet end at læse. Og det sociale betød rigtig meget og var også nogle gange det, der gjorde det muligt at komme igennem alt matematikken og den hårde teori.

”Mit sociale engagement på studiet var meget højt og jeg mødte såmænd også min kone på økonomistudiet", fortæller Jesper Rønnow grinende.

Samtidig pointerer han også, at det for ham var en væsentlig faktor for om man synes det er et godt studie eller ej, at man kan sammen med de mennesker man læser sammen med.

Du lærer at forstå verden og du lærer at blive nysgerrig

Jesper Rønnow færdiggjorde polit-studierne i 1994 og i følge ham selv, trækker han stadig på det metodeapparat han fik med sig fra studiet. ”Jeg syntes universitetslivet var en fantastisk ting. Du lærer hvordan du kan forstå verden omkring dig, men du bliver også udfordret på dine kompetencer og tænkemåder”, fortæller han og fortsætter ”og så lærer du at blive nysgerrig, og du lærer at strukturere din nysgerrighed. Kompetencer der jo bruges resten af livet både privat og fagligt".

Og nysgerrigheden har Jesper Rønnow på ingen måde lagt fra sig. ”Mit motto, hvis man kan tale om det, er, at jeg prøver at lære noget nyt hver dag. Jeg leder efter det jeg ikke vidste i forvejen: Altså hvilke sammenhænge er der i forskellige problemstillinger? Og hvad siger det om mulige løsningsfelter?” Det er blandt andet sådan nogle ting, som han tager med sig fra årene på Københavns Universitet.

Overgangen til arbejdslivet

Jesper Rønnow havde først og fremmest valgt speciale ud fra interesse og havde derfor ikke en klar plan for hvad der skulle ske efter studierne. Hans speciale var statistisk og omhandlede handelspolitik i udviklingslande, og var på en gang både meget snævert omkring ulande og eksportpolitikker og samtidig mere generelt i forhold til metode og statistik.

Derfor sendte Jesper Rønnow også ansøgninger til både offentlige og private virksomheder, der rummede både det ene og det andet. Efter en kort ansøgningsperiode startede han som generalist i en fuldmægtigstilling i Kulturministeriet i en personaleafdeling og kom altså først og fremmest til at bruge sine mere generelle økonomiske kompetencer. Samtidig kom det ham til gavn senere, at han allerede her fik en grunduddannelse i hvordan personaleadministration hænger sammen i statslig regi, og han fik en god indsigt i, hvordan nogle af de basale ting i det offentlige fungerer.

”Det var jo en fantastisk spændende og lærerig tid at starte i sit første "rigtige" job”, fortæller Jesper Rønnow begejstret. Undervejs i studiet havde Jesper haft flere forskellige studiejobs, og han mener selv, at de var med til at spille en rolle i forhold til at få job efterfølgende, fordi han kunne byde ind med konkret erfaring.

Fra fuldmægtig til direktør i SKAT

Herefter gik turen blandt andet til ledende poster i ministerier, Borgmesterkontoret i København og Børne- og Ungeforvaltning i Københavns Kommune inden turen i december 2012 gik til SKAT.

”Jeg havde en ambition om at jeg godt kunne tænke mig at lede en stor driftsorganisation" fortæller Jesper Rønnow og fortsætter, ”den grundlæggende opgave for SKAT synes jeg, er uhyre interessant. SKAT er en slags hjertemekanisme i vores samfundsmodel og det her med at være et praktisk/administrativt link mellem den enkelte og fællesskabet og samtidig se på, hvordan man kan udvikle den offentlige sektor er en både udfordrende og vigtig opgave".

Dermed har nysgerrigheden igen været med til at føre Jesper på vej og har bragt ham til en kompleks organisation med et hav af interessenter og en organisation der som det lidt særlige jo i princippet har en relation til os alle.

En analytisk tilgang til ledelse

”Jeg taler rigtig meget med folk”, fortæller Jesper Rønnow smilende, når man spørger ind til, hvad man laver som direktør i SKAT. For som chef for mere end 6.000 ansatte handler det om at skabe plads til dialog og til at kommunikere med organisationen.

”Det gælder om hele tiden at have et billede af hvor organisationen er henne, og om det er den rigtige vej vi bevæger os? Den bedste måde for mig at blive klog på alt det på, er at mit netværk er så stort som muligt, både inden for og uden for organisationen”, fortæller Jesper Rønnow.

Og så forsøger Jesper Rønnow hele tiden at være nysgerrig, eftersom at det ifølge ham er den vigtigste kim til både at blive en bedre medarbejder og leder. Selv kalder han det for en lidt analytisk tilgang til at drive ledelse, hvor han forsøger at gå metodisk til værks.

”Jeg har brug for at have et rimeligt sikkert billede af hvor jeg har min organisation og hvor jeg har mine chefer. Hvor fungerer det, og hvor fungerer det ikke?”

"Vi lever i en tid hvor det er super nemt at finde og bruge digitale dialogmuligheder og det skal vi som ledere udnytte

Jesper Rønnow

Åbenhed og transparens

Med Jesper Rønnow har SKAT også fået en chef der går meget ind for åbenhed og transparens.

Det gælder dels i forhold til at væren åben overfor feedback og kritik fra omverden, men det gælder også i forhold til kommunikation med de mange medarbejdere i SKAT.

SKAT har i omegnen af 6.400 medarbejdere, der er spredt ud over hele landet, og Jesper Rønnow kan selvsagt ikke komme så langt rundt i organisationen som han har lyst til. Derfor har han flyttet noget af den fysiske dialog over på digitale platforme. ”Vi lever i en tid hvor det er super nemt at finde og bruge også digitale dialogmuligheder og det skal vi som ledere udnytte”, fortæller han.

Hvad Jespers egen karriere angår, kan man ikke sige at den har været meget nøje planlagt: ”Når hullerne eller mulighederne opstår for nye interessante udfordringer så opsøg dem, spil dig selv ind på banen og sig ja, hvis du bliver spurgt. Hvis andre tror du kan, hvorfor skulle du så ikke selv tro på det”, slutter han.